PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Czech as a Foreign Language III - JLB102
Anglický název: Czech as a Foreign Language III
Český název: Čeština jako cizí jazyk III
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/4, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 12 (12)
letní:neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: 7
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Edita Frantesová
Mgr. Barbora Mazúrková
Mgr. Kristina Pellarová
Vyučující: Mgr. Kristina Pellarová
Třída: Courses for incoming students
Je záměnnost pro: JMMZ221
Anotace -
Kurz pro mírně pokročilé pokrývá úroveň mezi A2 až B1. Studenti pokračují ve studiu e-učebnice Můj semestr v Česku od lekce 8, kterou lze nalézt zde: https://fsv.cuni.cz/en/study/language-centre/czech-foreigners-textbook

Kurz sestává z 24 lekcí, které se konají dvakrát týdně v průběhu celého semestru,jedna lekce trvá 80 minut, je nutné chodit na obě lekce týdně.
Cena kurzu činí 4800 českých korun. Studenti zapsaní v bakalářském či magisterském programu za kurz neplatí přímo v pokladně, jako studenti programu Erasmus či PhD. studenti, nýbrž prostřednictvím interfakultního finančního vyrovnání.

V případě, že se student bez omluvy nedostaví na první dvě lekce v semestru, jeho místo připadne aktivním studentům z čekací listiny.
https://fsv.cuni.cz/en/academics/language-centre/syllabi-and-timetable
Poslední úprava: Frantesová Edita, Mgr. (02.02.2024)
Cíl předmětu -

Cílem kurzu je rozšířit komunikační dovednosti studentů, měli by být schopni (byť jednoduchými prostředky) reagovat a komunikovat v nejrůznějších komunikačních situacích. 

Poslední úprava: Frantesová Edita, Mgr. (02.02.2024)
Literatura -

Můj semestr v Česku (L 8 - L 14)

https://fsv.cuni.cz/en/study/language-centre/czech-foreigners-textbook

Holá: Česky krok za krokem 1, Akropolis 2016

(www.czechstepbystep.cz)

Nekovářová: Čeština pro život, Akropolis 2006

Andrášová, Holubová: Desetiminutovky Čeština pro cizince, Klett 2008

Sýkorová, Davidová: Cvičebnice češtiny, Polyglot 2009

Holá: Pohádky, Akropolis 2013

https://www.youtube.com/watch?v=x1IglnAgEsA&list=PLfUxHiBxhHIJHl-kAK5i6_gTanoTxLSa8&index=60

https://www.youtube.com/watch?v=ogTUj8KlQg0&list=PLfUxHiBxhHIJHl-kAK5i6_gTanoTxLSa8&index=56

https://www.youtube.com/watch?v=vYX0T5sQdas&list=PLfUxHiBxhHIJHl-kAK5i6_gTanoTxLSa8&index=58

https://www.youtube.com/watch?v=SpWPRvaljAo&list=PLfUxHiBxhHIJHl-kAK5i6_gTanoTxLSa8&index=30

Poslední úprava: Frantesová Edita, Mgr. (23.01.2023)
Metody výuky -

Výuková videa, role- play, konverzace, autentické konverzace s rodilými mluvčími.

Poslední úprava: Frantesová Edita, Mgr. (02.02.2024)
Požadavky ke zkoušce -

  80 minut výuky s lektorem, 40 minut domácí práce

 

Předpokladem pro získání 6 kreditů a získání zkoušky je aktivní účast v kurzu (v případě on line výuky funkční kamera, funkční mikrofon) 

 

Z celkového počtu kurzu je nutná účast na minimálně 18 kurzech, možné je mít maximálně 3 absence (kdykoli student potřebuje), další absence už pouze se skenem omluvenky od lékaře

Požadujeme aktivní přístup, tzn.

- plnění zadaných úkolů v hodině

- plnění zadané domácí práce 

- midterm po 6 týdnech výuky

- final po 12 týdnech výuky

- ústní zkouška hodnocená na škále A- E (100 - 50%)

 

Pakliže student nesplní všechny domácí úkoly či  neabsolvuje midterm test, známka se snižuje o jeden stupeň  

 

 

Běžná výuka

Psaný test (60min): požadovaná slovní zásova a gramatika

Požadavky k ústní zkoušce: dle aktuálního zadání sylabu. 

Celková známka sestává z aktivity ve třídě, testu v polovině semestru a závěrečné zkoušky, která má ústní i psanou část. 

Požadovaná je 75%účast

Hodnotící škála

0-50 % = F 
51-60 % = E 
61-70 % = D 
71-80 %=C 
81-90 %=B
91% a více=A 

Poslední úprava: Pellarová Kristina, Mgr. (14.02.2024)
Sylabus -

1. - 2. týden: Jak popisujeme emoce? 

3. - 4. týden: Co říkáme, když jsme nemocní?

5. - 6. týden: Co máme na sobě a jak vypadáme?

Midterm

7. - 8. týden: Jak se omlouváme?

9. - 10. týden: Jak říkáme, kde jsme byli?

11. - 12. týden: Jak plánujeme?

13. týden: Co říkáme, když jsme na návštěvě? 

Final exam

Poslední úprava: Frantesová Edita, Mgr. (02.02.2024)
Vstupní požadavky - angličtina

Students should be familiar with the present tense, past tense and future tense, accusative, genitive, locative and instrumental case (sg. forms). During the first lesson students need to take a level test.

Poslední úprava: Frantesová Edita, Mgr. (02.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK