PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Czech as a Foreign Language II - JLB101
Anglický název: Czech as a Foreign Language II
Český název: Čeština jako cizí jazyk II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/4, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 24 (24)
letní:neurčen / neurčen (24)
Minimální obsazenost: 7
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Edita Frantesová
Mgr. Barbora Mazúrková
Mgr. Kristina Pellarová
Vyučující: Mgr. Barbora Mazúrková
Mgr. Kristina Pellarová
Třída: Courses for incoming students
Je záměnnost pro: JMMZ220
Anotace -
Kurz češtiny pro pokročilé začátečníky je pokračujícím kurzem, který pokrývá druhou polovinu úrovně A1 (A1/2). Lekce jsou zaměřené opět velmi prakticky, měly by studentům pomoci s porozuměním a mluvením v základních komunikačních situacích, jako jsou: Orientace v budově, jak se omlouváme a reagujeme na omluvu, jak komunikujeme v lékárně, jak vyjadřujeme emoce, jak plánujeme, co děláme na návštěvě...
Základní znalost české gramatiky je rozšířena o mominativ plurálu, lokál a instrumentál singuláru, minulý a budoucí čas a slovesa pohybu. Součástí výuky jsou i nová vzdělávací videa úrovní A1/A2.

Kurz obsahuje 24 lekcí, které se konají dvakrát týdně v průběhu celého semestru, jedna lekce trvá 80 minut, je nezbytně nutné chodit na obě lekce týdně.
Cena kurzu činí 4800 českých korun. Studenti zapsaní v bakalářském či magisterském programu za kurz neplatí přímo v pokladně, jako studenti programu Erasmus, nýbrž prostřednictvím interfakultního finančního vyrovnání.

V případě, že se student bez omluvy nedostaví na první dvě lekce v semestru, jeho místo připadne aktivním studentům z čekací listiny.
https://fsv.cuni.cz/en/academics/language-centre/syllabi-and-timetable
Poslední úprava: Frantesová Edita, Mgr. (02.02.2024)
Cíl předmětu - angličtina

Students of our course should communicate easily in everyday situations: in the class and as well in the street. 

Poslední úprava: Frantesová Edita, Mgr. (02.02.2024)
Literatura -
 https://fsv.cuni.cz/en/study/language-centre/czech-foreigners-textbook
Poslední úprava: Frantesová Edita, Mgr. (02.02.2024)
Metody výuky - angličtina

Our main aim is communication, students work in groups or couples, listen to audio recordings, watch the videos, play games to be able to react in authentic situations. Teachers are supportive and create kind atmosphere during each session.

Poslední úprava: Frantesová Edita, Mgr. (02.02.2024)
Požadavky ke zkoušce -

 

 

Předpokladem pro získání 6 kreditů je aktivní účast v kurzu

 

Z celkového počtu kurzu je nutná účast na minimálně 18 kurzech, možné je mít maximálně 4 absence, další absence už pouze se skenem omluvenky od lékaře

Požadujeme aktivní přístup, tzn.

- plnění všech  zadaných úkolů v hodině

- plnění každé zadané domácí práce 

- midterm po 6 týdnech výuky

- final po 12 týdnech výuky

Ústní zkouška hodnocená na škále A- E (100% - 50%)

Hodnotící škála

0-50 % = F 
51-60 % = E 
61-70 % = D 
71-80 %=C 
81-90 %=B
91% a více=A 

Poslední úprava: Pellarová Kristina, Mgr. (16.02.2024)
Sylabus

 

1. týden - Jak mluvíme o sobě? (futurum)

2. týden - Jak komunikujeme neformálně?

3. týden - Co říkáme, když něco nefunguje?

4. týden - Jak najdeme, co potřebujeme? 

5. týden - Jak popisujeme emoce?

6. týden - Co říkáme, když jsme nemocní? Jak nakupujeme v lékárně?

                   Midterm test  

7. týden -  Jak vypadáme? (komparativ adj.)

8. týden -  Jak se omlouváme a reagujeme na omluvu?

9. týden -  Co zajímavého můžeme dělat v Praze? (Lokál sg.)

10. týden - Jak plánujeme? (datum)  

11. týden - Co děláme na návštěvě? (Instrumentál sg.)

12. týden - Opakování a final test

 

Poslední úprava: Frantesová Edita, Mgr. (02.02.2024)
Vstupní požadavky - angličtina

Students should be familiar with the present tense and past tense, accusative case (sg. forms) and be able to communicate in basic communication situations (in the restaurant, in the store, on the street, at the railway station etc.) 

Poslední úprava: Frantesová Edita, Mgr. (02.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK