PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Španělština pro sociální vědy I - JLB041
Anglický název: Spanish for Social Sciences I
Český název: Španělština pro sociální vědy I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 36 (36)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: španělština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Rocío Vila Falcón
Vyučující: Mgr. Rocío Vila Falcón
Třída: Courses for incoming students
Je prerekvizitou pro: JLB042
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (02.10.2023)
Španělština pro sociální vědy I (JLB 041). Dříve nazývaná Španělština I.


Upozornění pro zájemce o kurz obecné španělštiny
Milí studenti!
Vzhledem k tomu, že zájem studentů o kurzy španělštiny převyšuje kapacitu, je nutné projít vstupním testem, na jehož základě budete do kurzu přijati či nepřijati. TEST ZE ŠPANĚLŠTINY SE V 2.10, V 8.00-9.30 KONÁ V UČEBNĚ č. B103B.
Testy budou bezprostředně poté vyhodnoceny a studenti, kteří nesplní požadavky pro přijetí, budou informováni a odhlášeni z kurzu.

Kurz je určen posluchačům všech oborů FSV UK, předpokládá znalost jazyka A1-A2. Obsahem kurzu je rozšíření slovní zásoby, doplnění gramatických struktur a zdokonalení komunikačních schopností (lekce 12, 13, 15).



Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (05.09.2020)

Cílem předmětu je zkonsolidovat a prohloubit znalosti gramatiky a slovní zásoby tvořivým způsobem tak, aby student byl schopen aktivní produkce. Zároveň by měl být schopen přečíst a reprodukovat delší texty.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (05.09.2020)

Literatura

Povinná literatura:
Macíková, O. - Mlýnková, L.: Nová učebnice současné španělštiny (Nuevo manual de espaňol actual) -1. díl. Brno, Edika 2019
doplňkové materiály poskytnuté vyučujícím

Doporučená literatura:
Macíková, O. - Mlýnková, L.: Velká španělská gramatika. Brno, Edika 2014
Macíková, O. - Mlýnková, L. - Díaz-Faes González, M.: Cvičebnice španělské gramatiky. Brno, Edika 2019
Alonso Raya, R. a kolektiv: Gramática básica del estudiante de espaňol. Barcelona, Difusión 2009

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Španělština I. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Užitečné odkazy:

https://www.rtve.es/

https://elpais.com/

https://www.elmundo.es/

https://www.abc.es/

https://cadenaser.com/

https://www.rae.es/

https://www.fundeu.es/

https://www.wordreference.com/

https://conjuguemos.com/activities/spanish

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm

https://terceragramatica.com/

https://www.profedeele.es/

https://es.lyricstraining.com/es/

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (05.09.2020)

Výuka je vedena formou semináře a cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (04.10.2023)

Podmínky k získání zápočtu:

Zkouška = 60 bodů

DÚ + testíky + aktivita na hodinách = 40 bodů

Minimum bodů pro získání zápočtu je 60.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (09.09.2022)

Lekce 12, 13, 15 (Nová učebnice současné španělštiny - 1. díl).
Tematické okruhy:
město a doprava
škola a studium
cestovaní


Gramatika: pretérito indefinido, pretérito imperfecto, contraste entre indefinido e imperfecto, perífrasis verbales, imperativo informal. 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (05.09.2020)

Do tohoto kurzu budou zařazeni studenti pouze po absolvování vstupního testu. Předpokládá se mírně pokročilá znalost jazyka (A2) v rozsahu lekce 1-11 (včetně) z Nové učebnice současné španělštiny, 1. díl (Macíková, Mlýnková).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK