PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ruština pro sociální vědy I - JLB039
Anglický název: Russian for Social Sciences I
Český název: Ruština pro sociální vědy I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Veronika Mistrová
Vyučující: PhDr. Veronika Mistrová
Třída: Courses for incoming students
Je prerekvizitou pro: JLB040
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Я спросил у ясеня.docx 12b) píseň z dnešní hodiny PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Ampír v době moru_39_27.docx 5) text z hodiny 30. 10. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Darja Navalná.docx 3) text z hodiny 16. 10. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout ПОЙТИ.docx mluvnická cvičení ze 3. hodiny PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Doker.docx 2) text z hodiny 9. 10. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout imperativ 23.docx 12a) mluvnická cvičení na imperativ PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Josep Borrell v Oděse_39.docx 1) text z hodiny 2. 10. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Kozlov Philippenzo_39.docx 7) text z hodiny 13. 11. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Odminování ukrajinského území_39.docx ukázka stupně obtížností textů, materiál z hodiny 14. 11. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Pije se méně, spotřeba stoupá_39.docx 4) text z hodiny 23. 10. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Putinův trojboj.docx 11) text z hodiny 11. 12. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout reklama na energy drinky.docx 9) text z hodiny 27. 11. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Student rap_39.docx 10) text z hodiny 4. 12. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout ukázka testu z JLB039.doc ukázka výstupního testu/образец заключительного теста PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Vzájemný respekt, nebo fobie_39 (2).docx 6) text z hodiny 6. 11. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout vzor ploščad'.pdf mluvnická cvičení z hodiny 30. 10. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout 17. listopad.docx 8) text z hodiny 20. 11. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout 17 urok - vstuplenije.m4a 17. lekce - nahrávka úvodu PhDr. Veronika Mistrová
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (05.10.2023)
dříve: Ruština odborná nižší I

Kurz je zaměřen na všeobecné rozšíření jazykových znalostí s důrazem na slovní zásobu humanitně vědních oborů. Je určen studentům bakalářského a magisterského studia všech zaměření, kteří ovládají ruský jazyk na středně pokročilé úrovni, tj. prvních 16 lekcí učebnice Ruština nejen pro samouky.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (01.09.2020)

Výrazné zlepšení úrovně A2 a přechod k B1 podle Evropského referenčního rámce, viz https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/rustina.pdf .

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (11.09.2023)

Povinná literatura:

Nekolová, V. - Camutaliová, I. - Vasiljeva-Lešková, A.: Ruština nejen pro samouky, Leda, Praha 2022 nebo starší vydání.

aktuální společenskovědné články z kurzu


Doporučená literatura:
Mistrová, V. - Oganesjanová, D. - Tregubová, J.: Cvičebnice ruské gramatiky, Polyglot, Praha 2004, úroveň A a B


-----------------------

Všeobecné vyhledávače:

www.rambler.ru

http://www.google.com/intl/ru/

psaní cyrilicí umožňují stránky

http://translit.ru/

---------------------

Zpravodajské servery:

www.tass.ru

www.lenta.ru

www.gazeta.ru

www.grani.org (ukončil činnost v září 2023)

https://obshchayagazeta.eu/

www.ng.ru

www.kommersant.ru 

http://ej.ru

www.novayagazeta.ru 

https://www.currenttime.tv/

-----------------------

Encyklopedie na síti:

http://ru.wikipedia.org/wiki/

http://www.krugosvet.ru/

-----------------------

Oficiální vládní server:

http://gov.ru/

Ústava RF:

http://www.constitution.ru/

-----------------------

Rozhlasové stanice na síti:

https://smotrim.ru/radiorus

http://www.echomsk.ru/ - momentálně zbaveno licence
BBC rusky: https://www.bbc.com/russian
Svobodná Evropa rusky: https://www.svoboda.org/
český rozhlas rusky:
http://www.radio.cz/ru/

-----------------------

Jazykový portál, e-learning:

www.gramota.ru 

-  vyhledávání slov v 8 slovnících, zvlášť slovník ruského argotu, jazyková poradna, interaktivní diktáty

neoficiální slovník se skloňováním a časováním, částečně mezinárodní fonetickou transkripcí a nahrávkami slov:

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

výukový program: 

http://www.russianlessons.net 
od základů po středně pokročilou znalost

--------------------------------

Jazykový korpus:
http://ruscorpora.ru

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (01.09.2020)

Drilová cvičení, dialogy, překlady, četba, práce s videy a nahrávkami, reprodukce, vyjádření vlastního názoru.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (11.09.2023)

Podmínky k získání zápočtu:

1) Před psaním testu je třeba odevzdat ručně sepsanou stručnou reprodukci obsahu textů přečtených nebo zhlédnutých v seminářích (5 a více vět) a jeden půlstránkový komentář k jednomu z nich.

2) Písemný test


Test ověřuje orientaci v neznámém společenskovědním textu, schopnost formulace vlastního stanoviska k problému obsaženém v textu, bezpečnou znalost probrané mluvnické a lexikální látky.
Test trvá 60 minut, k udělení zápočtu je třeba získat min. 65% ze 60 bodů.

  

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (11.09.2023)

V prvních 40 minutách se pracuje s učebnicí (lekce 17.-19.), ve druhé půli s aktuálními texty na společenskovědní témata (v akademickém roce 2022/23: nová vlna emigrace do Kazachstánu, rozpory v Organizaci Smlouvy o kolektivní bezpečnosti, Mariupol po půl roce v ruské správě, běloruští aktivisté v Praze aj.).


Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu a nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (04.09.2023)

Znalosti v rozsahu prvních 16 lekcí učebnice Ruština nejen pro samouky, tj. zhruba úroveň A2 - počátek B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazykové vzdělávání, viz https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/rustina.pdf .

 

Termíny vstupního testu:

•  řádný termín: středa 27.9. 2023 9-12 v učebně 115 v Hollaru

•  náhradní termín: pátek 6.10. 2023 9-12 v učebně 115 v Hollaru

 

Ukázka vstupního testu:

 

Přeložte do ruštiny (celkem 15 - 20 vět).

Pojedete metrem a na konečné přesednete na dvoustovku.

Hotel máte rezervovaný od 13. do 21. června.

........................

Práce s textem:                                                                                                    

1)      Vyjádřete česky  stručně (5-6 vět) obsah textu.                                             

2)      Čtvrtý nebo pátý odstavec přeložte. Neznámé výrazy se pokuste odhadnout, případně vytečkujte.                                                                                       

3)      Připojte alespoň třívětý komentář.                                                                

 

Обращение журналистов к Президенту РФ Дмитрию Медведеву

06/11/2010

(1) Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

(2) Вечером 5 ноября в Москве был зверски избит наш коллега, журналист Олег Кашин.

(3) Со дня убийства Владислава Листьева прошло 15 лет. Анна Политковская была убита четыре года назад. Редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов изувечен zmrzačen в ноябре позапрошлого года.

(4) Эти преступления не раскрыты до сих пор. Выходит, что журналист в России - мишень terč легкая, эффектная и совершенно безопасная. Но журналистика - это еще и индикатор состояния общества. Требуя защиты журналистов, мы говорим не только о своем цехе. Необходимо защитить и наших читателей. Право журналиста нормально исполнять свои обязанности и не чувствовать страха за свою жизнь - это право общества говорить и быть услышанным.

(5) Поэтому необходимо, чтобы расследование дела Олега Кашина было доведено до конца. Виновники должны быть названы и наказаны. Необходимо довести до конца расследования по делам Политковской и Бекетова. Мы просим приложить усилия для того, чтобы заработала 144-я статья УК о наказании за воспрепятствование maření законной профессиональной деятельности журналистов. Только в этом году в России были убиты 8, совершены нападения на 40 представителей прессы.

(6) Журналист в России наконец должен быть защищен. Власть несет прямую ответственность за безопасность работы СМИ в стране.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK