PředmětyPředměty(verze: 904)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Francouzština I - JLB035
Anglický název: French I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 48 (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.
PhDr. Milena Dundrová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D.
PhDr. Milena Dundrová, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Je prerekvizitou pro: JLB036
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (08.09.2022)
Kurz je určen studentům bakalářského i magisterského studia, kteří mají úroveň francouzštiny na mírně či středně pokročilé úrovni (A2+/B1).


Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (08.09.2022)

Cílem kurzu je

. naučit se rozumět kratšímu publicistickému i jednoduššímu odborně populárnímu článku, umět postihnout, co je "za textem"

. být schopen napsat kratší résumé, shrnout obsah textu ústně a diskutovat o něm, vyjádřit vlastní názor

. sepsat curriculum vitae a motivační dopis pro daný účel (např. žádost o stáž či o práci), zvládnout slovní zásobu přijímacího pohovoru

. celkově zlepšit svoje komunikační dovednosti v ústním i psaném projevu a získat větší jistotu zejména při mluvení

. upevnit si problematičtější gramatické a lexikální struktury

. uvažovat o gramatických jevech v rámci textu, naučit se vnímat, jak v něm fungují; být schopen vyvozovat samostatně určitá pravidla či zákonitosti


V obecnější rovině by se student měl po absolvování kurzu přiblížit úrovni B2.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (13.09.2022)

 

V hodinách se pracuje zejména s autentickými didaktizovanými materiály vyučujících, které jsou průběžně zveřejňovány v SOUBORECH SISu (L. Bosáková) nebo MOODLE (M. Dundrová)

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu obecné francouzštiny LB035. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

 

Pro práci v hodině je vhodné mít mobil či notebook s připojením na internet pro využití elektronického slovníku, popřípadě kapesní slovník

 

Na stránkách CJP najdete internetové odkazy pro výuku přes internet  https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/vyuka-pres-internet 

 

Doporučená literatura:

slovníky:

Dictionnaire Le Robert

Velký francouzsko-český slovník, Academia 

Česko-francouzský slovník, SPN 

Velký slovník francouzsko-český, česko-francouzský, Lingea 

Praktický slovník francouzsko-český, česko-francouzský, Leda 

Francouzsko-český, česko-francouzský slovník, KPS Fragment

 Učebnice a gramatiky:

Le petit grevisse, grammaire française, Groupe De Boeck s.a., Bruxelles

Nouvelle grammaire du Français, Hachette 

Grammaire progressive du français, Cle international 

Francouzská mluvnice, Hendrich, Radina, Tláskal, Fraus

L´exercisier B1-B2, PUG, Grenoble 2005

Cvičebnice francouzské gramatiky, Zettlová, Baudinet, Polyglot

Guide de communication en français, Didier, Paris 2014

Le Nouvel Édito, Didier, Paris 

Vocabulaire essentiel du français, Didier 2017

Vocabulaire progressif du français, Niveau intermédiaire et avancé, Cle International

Les exercices de grammaire, B1, B2, Hachette

Toute la conjugaison (Bénédicte Gaillard, Jean-Pierre Colignon ; chez Albin Michel ; Magnard et Dicos d'or)

Toute la grammaire (Bénédicte Gaillard, Jean-Pierre Colignon ; Albin Michel ; Magnard et Dicos d'or) 
Toute l'orthographe (Bénédicte Gaillard, Jean-Pierre Colignon ; Albin Michel ; Magnard et Dicos d'or)

BLED - Les 50 règles d'or de l'orthographe (Daniel Berlion ; Hachette Livre)


časopis Bien-Dire 

 

adresy renomovaných fr. pedagogických nakladatelství: www.cle-inter.com, www.fle.hachette-livre.fr, www.hatierint.fr, www.pug.fr

Ve Štěpánské 35 najdete Francouzský institut s knihkupectvím a mediátékou (kurzy, přednášky, hudební a divadelní představení atp.)

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (05.09.2021)

Seminář probíhá ve francouzštině. Výuka se opírá o práci s autentickými materiály (texty, podkasty, videonahrávkami atp.), které jsou východiskem pro vlastní ústní i písemné jazykové projevy. Tyto materiály jsou provázány s lexikálně-gramatickou problematikou. Pracuje se hlavně ve dvojicích a skupinkách. Předpokládá se aktivní zapojení studentů do všech aktivit probíhajících v rámci semináře.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (08.09.2022)

 

K získání zápočtu za ZS je třeba:

pravidelná docházka (povinná 80% přítomnost v kurzu, povoleny max. 3 absence) 10% hodnocení

aktivní účast v hodinách včetně včasného plnění všech zadaných ústních i písemných prací: 40% hodnocení

úspěšně (min. na 65%) napsané 2 průběžné testy (45 minut) z důvodů organizace výuky lze psát pouze v 1 stanovený termín) nebo 1 závěrečný gramaticko-lexikální test (60 min. na 65%) : 50% hodnocení


Testuje se výhradně látka probraná v kurzech. Proto je nutné průběžně sledovat a stahovat všechny materiály

 

(Pokud má někdo zájem o individuální plán, je třeba domluvit se ústně s vyučujícícm hned na začátku (!)  ZS na všech podmínkách).

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (08.09.2022)

 

 

Tematické okruhy 

L´IDENTITÉ FRANÇAISE

LA VIE ÉTUDIANTE - les études et la formation et LE MONDE PROFESSIONNEL

LES MÉDIAS ET LE NUMÉRIQUE, LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

L´ACTUALITÉ EN FRANCE ET DANS LE MONDE

 

Gramatické okruhy 

LE VERBE : LE FUTUR ET LE PRÉSENT+ LES TEMPS DU PASSÉ (FORME, VALEUR, EMPLOI); LE FUTUR, LE CONDITIONNEL; l´accord, la voix passive, l´infinitif présent et passé, les participes

LES CONSTRUCTIONS VERBALES 

LES PRONOMS RELATIFS

LE NOM ET L´ADJECTIF : LA PLACE ET LES FORMES (f., pl.)

LA NOMINALISATION : à base adjective, à base verbale

EXPRIMER SON OPINION

 

 Témata mohou být lehce pozměněna podle potřeb a přání studentů nebo například v souvislosti s aktuálním děním ve společnosti.

 

Všechny STUDIJNÍ materiály najdete vždy v SIS (SOUBORY) - L. Bosáková a v MOODLE - M. Dundrová.

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu. Nejsou určeny k dalšímu šíření.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (13.09.2022)

PODMÍNKOU pro přijetí do kurzu je VSTUPNÍ, gramaticko-lex. test na mírně až středně pokročilé úrovni A2+/B1 (40 minut), který proběhne v pondělí 3.10.2022 prezenčně (Pekařská 16, místnost 210) od 8.30.,9.20.,10.10.,11.00 a 11.50. Na jednotlivé termíny se nemusíte zapisovat, do místnosti bude vpuštěno vždy 20 studentů (na koho se nedostane, počká do dalšího termínu).

 Pouze studenti, kteří úspěšně zvládnou test budou do kurzu přijati (nezáleží tedy na pořadí při zápisu); ostatní studenti si sami zápis včas zruší.

Vzor testu i s corrigés naleznete v souborech Sisu.

Pro studenty, kteří by se chtěli na vstupní test i na kurz připravit souhrnným opakováním a procvičením ústního i psaného projevu na požadaované úrovni, doporučujeme Týdenní intenzivní kurz francouzštiny, který probíhá pravidelně v září před začátkem semestru a kam se studenti mohou zapsat (Týdenní intenzivní kurz francouzštiny, JLB112, kapacita 20). Pokud máte problémy se zápisem, kontaktujte mailem vyučující.

 

 

 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK