PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Španělština odborná II - JLB030
Anglický název: Specialised Spanish II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 25 (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: španělština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ludmila Mlýnková
Vyučující: PhDr. Ludmila Mlýnková
Prerekvizity : JLB029
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout FSV_odborna_examen final_muestra.doc examen final-modelo PhDr. Ludmila Mlýnková
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (28.01.2018)
Kurz je určen posluchačům všech oborů FSV UK, předpokládá znalost jazyka na úrovni pokročilých. Navazuje na kurz Španělština pro pol., IMS, soc., ek., žur., MK I - JLB 029. Obsahem je rozšíření slovní zásoby obecného a odborného jazyka, upevnění a prohloubení gramatických struktur a zdokonalení jazykových kompetencí (lekce 6 - 12 Učebnice současné španělštiny - 2. díl). Výstupní znalosti výborných studentů by měly být na úrovni C1 Evropského referenčního rámce (https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/hodnoceni-jazykove-dovednosti).

Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (20.01.2018)

Cílem předmětu je dosáhnout prohloubení jazykových kompetencí studenta, a to i po stránce odborné. Po absolvování kurzu by student měl být schopen reprodukovat odborný text, vést diskuzi na dané téma a argumentovat.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (20.01.2018)

Povinná literatura:

Macíková, O. - Mlýnková, L.: Učebnice současné španělštiny (Manual de espaňol actual) , 2. díl. Brno, Edika 2007
odborné texty poskytnuté vyučujícím

Doporučená literatura:
Macíková, O. - Mlýnková, L.: Velká španělská gramatika. Brno, Edika 2014
Macíková, O. - Mlýnková, L.: Základy ekonomické španělštiny (Espaňol para economistas). Brno, Edika 2017
Macíková, O. - Mlýnková, L. - Díaz-Faes González, M.: Cvičebnice španělské gramatiky. Brno, Edika 2014

Prada, M. - Bovet, M. - Marcé, P.: Entorno empresarial. Madrid, Edelsa 2015Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Španělština odborná II. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

www.emprendedores.es
www.cervantes.es
www.capital.es
www.terra.es
www.rae.es
www.elpais.es
www.elmundo.es
www.abc.es
www.cervantes.es
www.donquijote.org/spanishlanguage/
www.donquijote.org/pdd/
www.donquijote.org/lessons/
www.donquijote.org/spanishlanguage/verbs/
www.donquijote.org/spanishlanguage/literature/
www.donquijote.org/spanishlanguage/chistes/
www.donquijote.org/spanishlanguage/games/

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (20.01.2018)

Výuka je vedena formou semináře a cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (05.02.2018)

Podmínky ke složení zkoušky:
- 2x test (2x30b.)

- esej nebo prezentace (10b.)

- 2x DÚ nebo krátký test (2x5b.)

- ústní zkouška (20b.)

Požadavky k ústní zkoušce (okruhy budou stanoveny na začátku semestru):

- prokázat porozumění odbornému textu
- prokázat rozsáhlou slovní zásobu týkající se témat probíraných během zimního a letního semestru
- být schopen vést rozhovor na odborné téma


Hodnocení:

0-50 % = F

51-60 % = E

61-70 % = D

71-80 % = C

81-90 % = B

91 % a více = A

A - outstanding performance with only minor errors, B - above the average standard but with some errors, C - generally sound work with a number of notable errors, D - fair but with significant shortcomings, E - performance meets the minimum criteria, F - fail – considerable further work is required


Ukázka zápočtového testu zde v souborech.


Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (20.01.2018)

Lekce 6 - 12 (Učebnice současné španělštiny - 2. díl)

Tematické okruhy:

životní prostředí
sdělovací prostředky
španělsky mluvící země (interkulturní rozdíly, historie, aktuální ekonomická a sociopolitická situace).

Gramatika: subjuntiv perfekta a imperfekta, souslednost časová v subjuntivu, gerundium minulé, opisné vazby slovesné, problémy překladu.

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Španělština odborná II. Nejsou určeny k dalšímu šíření.Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (28.01.2018)

Předpokládá se znalost lekce 1-5 Učebnice současné španělštiny - 2. díl, Macíková, Mlýnková.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK