PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Španělština odborná II - JLB030
Anglický název: Specialised Spanish II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 24 (24)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: španělština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Rocío Vila Falcón
Vyučující: Mgr. Rocío Vila Falcón
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : JLB029
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (23.11.2021)
V době platného Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy bude výuka probíhat online přes platformu Zoom. Podrobné instrukce studenti obdrží od své vyučující na fakultní email.

Kurz je určen posluchačům všech oborů FSV UK, předpokládá znalost jazyka na úrovni pokročilých (B2). Navazuje na kurz Španělština pro pol., IMS, soc., ek., žur., MK I - JLB 029. Obsahem je rozšíření slovní zásoby obecného a odborného jazyka, upevnění a prohloubení gramatických struktur a zdokonalení jazykových kompetencí. Výstupní znalosti výborných studentů by měly být na úrovni B2+/C1 Evropského referenčního rámce (https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/hodnoceni-jazykove-dovednosti).

Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (11.01.2021)

Cílem předmětu je dosáhnout prohloubení jazykových kompetencí studenta, a to i po stránce odborné. Po absolvování kurzu by student měl být schopen reprodukovat odborný text, vést diskuzi na dané téma a argumentovat.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (01.02.2021)

Povinná literatura:

Odborné texty poskytnuté vyučujícím

Doporučená literatura:

Macíková, O. - Mlýnková, L.: Učebnice současné španělštiny (Manual de español actual), 2. díl. Brno, Edika 2007

Macíková, O. - Mlýnková, L.: Velká španělská gramatika. Brno, Edika 2014

Macíková, O. - Mlýnková, L.: Základy ekonomické španělštiny (Espaňol para economistas). Brno, Edika 2017

Macíková, O. - Mlýnková, L. - Díaz-Faes González, M.: Cvičebnice španělské gramatiky. Brno, Edika 2014

Prada, M. - Bovet, M. - Marcé, P.: Entorno empresarial. Madrid, Edelsa 2015Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Španělština odborná II. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Užitečné odkazy:

https://www.wordreference.com/

https://www.rae.es/ - oficiální slovník španělského jazyka 

https://www.fundeu.es/ - otázky o gramatice a slovní zásobě (pro studenty úrovně B2  a výše)

 

https://www.rtve.es/ - televize a radio  

https://elpais.com/ - jeden z nejčtenějších španělských deníků

https://www.eleconomista.eshttps://www.expansion.com - ekonomický deník

https://www.bbc.com/mundo

 

https://es.lyricstraining.com/es/ 

https://conjuguemos.com/activities/spanish

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm

https://terceragramatica.com/

https://examenes.cervantes.es/es/dele/preparar-prueba

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (11.01.2021)

Výuka je založena na práci s textem a autentickými nahrávkami, které slouží jako základ pro nácvik porozumění a rozvoj mluvních schopností. Výběr textů je dán tématem a je provázán s probíranou gramatickou látkou. Studenti pracují ve dvojicích nebo malých skupinách.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (10.02.2022)

Podmínky ke složení zkoušky:

- Praktický úkol (20b.)

- DÚ a aktivita na hodinách (10b.)

- Prezentace odborného textu (20b.)

- Ústní zkouška (50b.)

Požadavky k ústní zkoušce (okruhy budou stanoveny na začátku semestru):

- prokázat rozsáhlou slovní zásobu týkající se témat probíraných během zimního a letního semestru
- být schopen vést rozhovor na odborné téma


Hodnocení:

0-50 % = F

51-60 % = E

61-70 % = D

71-80 % = C

81-90 % = B

91 % a více = A

A - outstanding performance with only minor errors, B - above the average standard but with some errors, C - generally sound work with a number of notable errors, D - fair but with significant shortcomings, E - performance meets the minimum criteria, F - fail – considerable further work is required
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (11.01.2021)

Učebnice současné španělštiny - 2. díl

Tematické okruhy:

Turismo

Medioambiente

Globalización

Medios de comunicación

Países hispanohablantes (diferencias interculturales, situación económica y política)

 

Na začátku kurzu bude provedena analýza potřeb a preferencí studentů za účelem přizpůsobení konkrétního obsahu kurzu.


Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Španělština odborná II. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (11.01.2021)

Kurz navazuje na probranou látku z předcházejícího semestru + lekce 1-2 Učebnice současné španělštiny - 2. díl, Macíková, Mlýnková.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK