PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Ruština odborná II - vyšší - JLB028
Anglický název: Specialised Russian II - upper levels
Zajišťuje: Kabinet jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 25 (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Veronika Mistrová
Vyučující: PhDr. Veronika Mistrová
Prerekvizity : JLB027
Soubory Komentář
stáhnout Duma - Švankmajer.jpg český text k překladu z hodiny 13. 3.
stáhnout EU - UKrajina, USA - RF_28-40.docx 10a) texty z hodiny 15. 5.
stáhnout kronika krymských událostí_28.docx 5) text z hodiny 20. 3.
stáhnout kult osobnosti ve čtyřech podobách.docx 7) text z hodiny 3. 4.
stáhnout latinka v Kazachstánu.40.28.docx 9) text z hodiny 24. 4.
stáhnout Le Penová v Moskvě.docx 8) pracovní list z hodiny 10. 4.
stáhnout onkologie v Rusku a ve světě_40_28.docx 1) text z hodiny 20. 2.
stáhnout protesty v Bělorusku_40_28.docx 6) text z hodiny 27. 3.
stáhnout Richard Lewis.28.docx 10b) schéma mezikulturní komunikace s otázkami z hodiny 15. 5.
stáhnout shodné přívlastky v textu o ženách podnikatelkách s klíčem.docx cvičení na přídavná jména z hodiny 20. 3.
stáhnout společnost a RPC_28.docx 2) text z hodiny 27. 2.
stáhnout Ukázka testu z ruštiny JLB 028.doc ukázka výstupního testu
stáhnout zlato nebo život_28.docx 3) text z hodiny 6. 3.
stáhnout ženy podnikatelky a jejich podpora_28.docx 4) text z hodiny 13. 3.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (07.04.2008)

Kurz je určen pro posluchače bakalářského a magisterského studia i zájemce z řad doktorandů, volně navazuje na JLB 027. Předpokládá pokročilou úroveň jazykových znalostí. Cílem kurzu je aktivní zvládnutí odborné slovní zásoby v oblasti politiky, politologie a sociologie, rozšíření mluvnických dovedností, seznámení s politickým systémem současného SNS a jeho historickým pozadím.


Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (08.02.2016)

Dosažení pokročilé úrovně B2/C1 podle Evropského referenčního rámce pro jazykové vzdělávání, viz http://kjp.fsv.cuni.cz/KJP-10.html.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (04.09.2009)

Povinná literatura:

Golčáková, B.: Ruština pro mezinárodní vztahy, Aleš Čeněk, Plzeň 2008.

Doporučená literatura:

Mistrová, V. - Oganesjanová, D. - Tregubová, J.: Cvičebnice ruské gramatiky, Polyglot, Praha 2004, úroveň C, výběrově B

 • ----------------------

všeobecné vyhledávače:

www.rambler.ru

http://www.google.com/intl/ru/

 • ----------------------

zpravodajské servery:

www.lenta.ru

www.ng.ru

www.kommersant.ru (videokomentáře)

http://ej.ru

www.novayagazeta.ru (vpravo poslech zpráv)

 • ----------------------

encyklopedie na síti:

http://www.krugosvet.ru/

http://ru.wikipedia.org/wiki/

 • ----------------------

oficiální vládní server:

http://gov.ru/

Ústava RF:

http://www.constitution.ru/

 • ----------------------

rozhlasové stanice na síti:

http://www.echomsk.ru/

www.radiorus.ru

www.radiomayak.ru

BBC rusky: www.bbc.co.uk , pravý sloupec s jazyky

český rozhlas rusky:

http://www.radio.cz/ru/

 • ----------------------

jazykový portál, e-learning:

www.gramota.ru

 • interaktivní diktáty, jazyková poradna, vyhledávání slov v 8 slovnících, zvlášť slovník ruského argotu
 • ----------------------

jazykový korpus:

http://ruscorpora.ru/search-main.html

 • ----------------------

ozvučená beletrie v přímém vysílání:

http://specialradio.ru/14/

 • ----------------------

audiokazety s předčítanou klasikou, učebnicovými nahrávkami, folkovou a jinou hudbou:

http://samba.fsv.cuni.cz/~mistrova/

soubor "ruska fonoteka"

 • ----------------------

soupis videokazet s filmy v ruštině k zapůjčení na FF UK:

http://usvs.ff.cuni.cz/videoteka.php

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (07.04.2008)

Četba textů a diskuse, překlad a komprimovaný překlad, nácvik obtížnějších mluvnických jevů.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (08.02.2016)

1) Ručně sepsaná shrnutí obsahu textů přečtených v seminářích (7-15 vět) a stránkový komentář k jednomu z nich podle vlastního výběru. Obojí je třeba odevzdat před psaním testu; průběžně odevzdávané elaboráty ráda autorům opravím.


 2) Písemný test 
Test ověřuje orientaci v neznámém společenskovědním textu, schopnost formulace vlastního stanoviska k problému obsaženém v textu, aktivní znalost probrané mluvnické a lexikální látky.
Test trvá 60- 75 minut, k úspěšnému složení je třeba získat min. 70% z 80 bodů.
Ukázku testu najdete na stránce http://samba.fsv.cuni.cz/~mistrova/ pod názvem "ukazka testu z rustiny JLB028".

 

Trebovanija k russkogovorjashchim studentam:
Pis´mennyj test, prednaznachennyj dlja cheshskix studentov.

Ot ruki napisannyje konspekty statej, pročitannyx na vami propushchennyx seminarskix zanjatijax, i kommentarij k odnomu iz nix.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (21.02.2017)

Učebnicová témata: politické strany, volby, předvolební kampaň, diplomacie.
Aktuální texty na společenskovědní témata (v akademickém roce 2014/2015 se v LS probíraly např. rusko-finské vztahy, pohyb ruského kapitálu, názory patriachy Kirilla, perpektivy Jednotného Ruska).
V hodině se probírá i mluvnická látka podle "Nové cvičebnice ruské gramatiky", témata určují účastníci kurzu.

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu a nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (07.04.2008)

Znalosti v rozsahu učebnice Ruština nejen pro samouky a kurzu JLB 027, tj. zhruba úroveň B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazykové vzdělávání, viz ruština na http://kjp.fsv.cuni.cz/KJP-10.html.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK