PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ruština odborná I - JLB027
Anglický název: Specialised Russian I
Český název: Ruština odborná I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Veronika Mistrová
Vyučující: PhDr. Veronika Mistrová
Třída: Courses for incoming students
Je prerekvizitou pro: JLB028
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Alexej a Darja Navalní.docx 3) materiály z hodiny 16. 10. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Ampír v době moru_39_27.docx 5) text z hodiny 30. 10. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Arendtová - Jaspers 23.docx 8) text z hodiny 20. 11. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Boloňský a sovětský proces_27.docx ukázka stupně obtížnosti, materiál z hodiny 7. 11. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Kozlov Philippenzo_27.docx 7) text z hodiny 13. 11. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout menšiny_27.docx 2) materiály z hodiny 9. 10. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Oblomov Bespilotnaja.docx 9) text z hodiny 27. 11. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout parlamentní volby na Slovensku_27.docx 1) text z hodiny 2. 10. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Pije se méně, spotřeba stoupá_27.docx 4) text z hodiny 23. 10. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Putinův trojboj_27.docx 11) text z hodiny 11. 12. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout rusko-finská hranice.docx 10) text z hodiny 4. 12. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout ukázka výstupního testu z ruštiny JLB 027.doc PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout ukázka vstupního testu do kurzu JLB027 .docx PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Vzájemný respekt, nebo fobie_27.docx 6) text z hodiny 6. 11. 2023 PhDr. Veronika Mistrová
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (01.09.2020)
Kurz je určen pro posluchače bakalářského a magisterského studia i zájemce z řad doktorandů. Předpokládá pokročilou úroveň jazykových znalostí. Cílem kurzu je aktivní zvládnutí odborné slovní zásoby v oblasti politiky, politologie a sociologie, rozšíření mluvnických dovedností, seznámení s politickým systémem současného SNS a jeho historickým pozadím.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (01.09.2020)

Výrazné zlepšení úrovně B2 podle Evropského referenčního rámce, viz https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/rustina.pdf .

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (11.09.2023)

Povinná literatura:
Golčáková, B.: Ruština pro mezinárodní vztahy, Aleš Čeněk, Plzeň 2008.

Doporučená literatura:
Mistrová, V. - Oganesjanová, D. - Tregubová, J.: Cvičebnice ruské gramatiky, Polyglot, Praha 2004, úroveň B a C
-----------------------

Všeobecné vyhledávače:

www.rambler.ru

http://www.google.com/intl/ru/

 

psaní cyrilicí umožňují stránky

http://translit.ru/

---------------------

Zpravodajské servery:

www.tass.ru

www.lenta.ru

www.gazeta.ru

www.grani.org (ukončil činnost v září 2023)

https://obshchayagazeta.eu/

www.ng.ru

www.kommersant.ru 

http://ej.ru

www.novayagazeta.ru 

https://www.currenttime.tv/

-----------------------

Encyklopedie na síti:

http://ru.wikipedia.org/wiki/

http://www.krugosvet.ru/

-----------------------

Oficiální vládní server:

http://gov.ru/

Ústava RF:

http://www.constitution.ru/

-----------------------

Rozhlasové stanice na síti:

https://smotrim.ru/radiorus

http://www.echomsk.ru/ - momentálně zbaveno licence
BBC rusky: https://www.bbc.com/russian
Svobodná Evropa rusky: https://www.svoboda.org/
český rozhlas rusky:
http://www.radio.cz/ru/

-----------------------

Jazykové portály:

www.gramota.ru 

- interaktivní diktáty, jazyková poradna, vyhledávání slov v 8 slovnících, zvlášť slovník ruského argotu

 

neoficiální slovník se skloňováním a časováním, částečně mezinárodní fonetickou transkripcí a nahrávkami slov:

https://ru.wiktionary.org/wiki/

--------------------------------

Jazykový korpus:
http://ruscorpora.ru

 

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (07.09.2019)

Četba textů a diskuse, překlad a komprimovaný překlad, nácvik obtížnějších mluvnických jevů, práce s videy a nahrávkami.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (19.09.2022)

Podmínky k získání zápočtu:

1) Ručně sepsaná shrnutí obsahu textů přečtených v seminářích (7-15 vět) a stránkový komentář k jednomu z nich podle vlastního výběru. Obojí je třeba odevzdat před psaním testu; průběžně odevzdávané elaboráty ráda autorům opravím.

2) Písemný test
Test ověřuje orientaci v neznámém politologickém/sociologickém textu, schopnost formulace vlastního stanoviska k problému obsaženém v textu, aktivní znalost probrané mluvnické a lexikální látky.
Test trvá 60 minut, k udělení zápočtu je třeba získat min. 65% ze 60 bodů.
Ukázku testu najdete zde v souborech.

 

Требования к русскоговорящим студентам:

От руки написанные изложения содержания статей, прочитанных на вами пропущенных семинарских занятиях, и комментарий к одной из них. И другие письменные задания, отправляемые преподавателем после каждого занятия.Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (11.09.2023)

Učebnicová témata: politika, typy státního zřízení, národnostní složení RF. 

Aktuální texty na společenskovědní témata (v r. 2022/23 např.: nová vlna emigrace do Kazachstánu, Slepakovova píseň Vobla, rozpory v Organizaci Smlouvy o kolektivní bezpečnosti, Mariupol po půl roce v ruské správě, Boloňský proces a současná rekoncepce ruského vysokého školství, Boris Němcov v r. 2015 aj.).

 

V hodině se probírá i mluvnická látka podle "Nové cvičebnice ruské gramatiky", témata určují účastníci kurzu.Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu a nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (11.09.2023)

Znalosti v rozsahu učebnice Ruština nejen pro samouky, tj. zhruba úroveň B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazykové vzdělávání, viz ruština na https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/rustina.pdf.

 

Termíny vstupního testu:

•  řádný termín: středa 27.9. 2023 9-12 v učebně 115 v Hollaru

•  náhradní termín: pátek 6.10. 2023 9-12 v učebně 115 v Hollaru

Ukázku testu najdete zde výše v souborech.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK