PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Ruština odborná I - vyšší - JLB027
Anglický název: Specialised Russian I - upper levels
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2007 do 2010
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://samba.fsv.cuni.cz/~mistrova/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Veronika Mistrová
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout г. Днепр доклад.pptx презентация Анастасии Ковтун PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Berlínská zeď_27.docx 5) text z hodiny 11. 11. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Beslan - Duď 39_27.2019.docx 1) text z hodiny 7. 10. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout expanze uhlí Gretě navzdory_27.docx 2а) text z hodiny 14. 10. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Griškovec - Žukov_27.docx 9) text z hodiny 9. 12. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout JLB027 - ukázka vstupního testu.docx PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Kemerovo_27.docx 10) text z hodiny 16. 12. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout konvenční, hybridní a jaderná válka_27.docx ukázka stupně obtížnosti - text z loňského semestru PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Nobelova cena za ekonomii a chudoba v Rusku_27.docx 3) text z hodiny 21. 10. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout občanská společnost_27.docx 6) text z hodiny 18. 11. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout od afropesimismu k afrooptimismu_27.docx 4) text z hodiny 4. 11. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout TV Dožď Greta Thunberg.docx 2b) text z hodiny 14. 10., viz zpráva ruština ZS 2/27 PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout ukázka výstupního testu z ruštiny JLB 027.doc PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout umění a cenzura_27_2019.docx 8) text z hodiny 2. 12. PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout Vremja - korpusové cvičení s klíčem.docx mluvnické cvičení z hodiny 2. 11. s řešením PhDr. Veronika Mistrová
stáhnout zlomky.docx mluvnice z hodiny 9. 12. PhDr. Veronika Mistrová
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (11.09.2017)
Kurz je určen pro posluchače bakalářského a magisterského studia i zájemce z řad doktorandů. Předpokládá pokročilou úroveň jazykových znalostí. Cílem kurzu je aktivní zvládnutí odborné slovní zásoby v oblasti politiky, politologie a sociologie, rozšíření mluvnických dovedností, seznámení s politickým systémem současného SNS a jeho historickým pozadím.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (07.09.2019)

Výrazné zlepšení úrovně B2 podle Evropského referenčního rámce, viz https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/rustina.pdf .

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (07.09.2019)

Povinná literatura:
Golčáková, B.: Ruština pro mezinárodní vztahy, Aleš Čeněk, Plzeň 2008.

Doporučená literatura:
Mistrová, V. - Oganesjanová, D. - Tregubová, J.: Cvičebnice ruské gramatiky, Polyglot, Praha 2004, úroveň B a C
-----------------------

Všeobecné vyhledávače:

yandex.ru


www.rambler.ru


http://www.google.com/intl/ru/

psaní cyrilicí umožňují stránky

http://mujweb.cz/kamenikp/ruzne/azbuka.htm

http://translit.net/

http://translit.ru/

http://www.volny.cz/kamenikp/ruzne/azbuka.htm

---------------------

Zpravodajské servery:

www.lenta.ru

www.gazeta.ru

www.ng.ru

www.kommersant.ru 

http://ej.ru

www.novayagazeta.ru 

-----------------------

Encyklopedie na síti:

http://ru.wikipedia.org/wiki/

http://www.krugosvet.ru/

-----------------------


Oficiální vládní server:

http://gov.ru/


Ústava RF:

http://www.constitution.ru/


-----------------------


Rozhlasové stanice na síti:

http://www.echomsk.ru/
www.radiorus.ru
www.radiomayak.ru
BBC rusky: https://www.bbc.com/russian
český rozhlas rusky:
http://www.radio.cz/ru/


-----------------------

Jazykové portály:

www.gramota.ru 

- interaktivní diktáty, jazyková poradna, vyhledávání slov v 8 slovnících, zvlášť slovník ruského argotu

 

neoficiální slovník se skloňováním a časováním, částečně mezinárodní fonetickou transkripcí a nahrávkami slov:

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

 

 

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (07.09.2019)

Četba textů a diskuse, překlad a komprimovaný překlad, nácvik obtížnějších mluvnických jevů, práce s videy a nahrávkami.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (20.12.2019)

Podmínky k získání zápočtu:

1) Ručně sepsaná shrnutí obsahu textů přečtených v seminářích (7-15 vět) a stránkový komentář k jednomu z nich podle vlastního výběru. Obojí je třeba odevzdat před psaním testu; průběžně odevzdávané elaboráty ráda autorům opravím.

2) Písemný test
Test ověřuje orientaci v neznámém politologickém/sociologickém textu, schopnost formulace vlastního stanoviska k problému obsaženém v textu, aktivní znalost probrané mluvnické a lexikální látky.
Test trvá 60 minut, k udělení zápočtu je třeba získat min. 65% ze 60 bodů.
Ukázku testu najdete zde v souborech.

 

Требования к русскоговорящим студентам:

Тест, предначенный для чешских студентов. (Или специальный вариант для невладеющих чешским языком, проверяющий знания профессиональной лексики и тем по учебнику.)

От руки написанные изложения статей, прочитанных на вами пропущенных семинарских занятиях, и комментарий к одной из них.Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (13.09.2011)

Učebnicová témata: politika, typy státního zřízení, národnostní složení RF.

Aktuální texty na společenskovědní témata (v akademickém roce 2009/10 se v ZS probíralo např. Medveděvovo programové prohlášení "Kupředu, Rusko!", Rusko a EU, zpověď majora Dymovského, oběti represí, vztahy Ruska se sousedy).

V hodině se probírá i mluvnická látka podle "Nové cvičebnice ruské gramatiky", témata určují účastníci kurzu.

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu a nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (25.09.2019)

Znalosti v rozsahu učebnice Ruština nejen pro samouky, tj. zhruba úroveň B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazykové vzdělávání, viz ruština na https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/rustina.pdf.

 

Termíny vstupního testu:

pondělí 30. 9. od 9.15 do 11.30 v učebně č. 115 v Hollaru

pátek 11. 10. od 9.30 do 11.30 v učebně č. 115 v Hollaru 

Psaní testu zabere přibližně 45 minut.

Přijďte do výuky 7. 10., ať už si zvolíte jakýkoliv termín testu.

Veronika Mistrová

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK