PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Communicating Europe - JKM518
Anglický název: Communicating Europe
Český název: Komunikace Evropy
Zajišťuje: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 10
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
Třída: Courses for incoming students
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová (31.01.2021)

In recent years the EU has spent a lot of time and money on communicating with its citizens, explaining its policies and its purpose. But this communication has been low on impact. In spite of the great significance of the EU, its impact on national policy making is usually underestimated and EU news is systematically under-reported by national media. The aim of the course is to acquaint students with the main aspects of communication about and within the EU, to discuss the reasons for the so-called ‘communication deficit’ and its possible solution.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová (21.02.2021)

The students will be evaluated on the basis of their performance as follows:

- short optional written assignments during the semestr (up to 30%)

- essay OR team project (campaign, strategy…) 70%

Will be specified February 24 latest!

 

Grading: A 100-91B 90- 81C 80 – 71D 70 -61E 60 – 51F 50 and less

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová (31.01.2021)

Mandatory literature:

BIJSMANS, Patrick a Christina ALTIDES. ’Bridging the Gap’ between EU Politics and Citizens? The European Commission, National Media and EU Affairs in the Public Sphere. Journal of European Integration [online]. 2007, 29(3), 323-340. DOI: 10.1080/07036330701442315. ISSN 0703-6337. KANDYLA, Anna-Angela a Claes DE VREESE. News media representations of a common EU foreign and security policy. A cross-national content analysis of CFSP coverage in national quality newspapers.Comparative European Politics [online]. 2011, 9(1), 52-75. DOI: 10.1057/cep.2009.10. ISSN 1472-4790. SPANIER, Bernd. Europe, anyone?: the "communication deficit" of the European Union revisited. Baden- Baden: Nomos, 2012. ISBN 3832971009.

VALENTINI, Chiara a Giorgia NESTI. Public communication in the European Union: history, perspectives and challenges. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2010. ISBN 1443818461.

Recommended literature:

BEE, Cristiano a Emanuela BOZZINI. Mapping the European public sphere: institutions, media and civil society. Burlington, VT: Ashgate Pub. Co., c2010. ISBN 9780754673767.
FOSSUM, John Erik a Philip SCHLESINGER. 
The European Union and the public sphere: a communicative space in the making?. New York: Routledge, 2007. ISBN 9780415384568.

SALVATORE, Armando, Oliver SCHMIDTKE a Hans-Jörg TRENZ. Rethinking the public sphere through transnationalizing processes: Europe and beyond. New York: Palgrave Macmillan, 2013. ISBN 9781137283191.

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová (31.01.2021)
Lectures, workshops. The course will be taught online using the Zoom platform
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová (31.01.2021)

Course structure / main topics

EU communication strategy, communication policy

Institutional communication in Europe

The ‘communication deficit’ of the European Union (communicative processes within the institutions, communication with the various stakeholders, communication between European government structures and the European citizens)

Media in the EU (national, European, international)

Conceptualising the European public sphere

Quantitative dimension of media coverage of the EU in the national media

Qualitative dimension of EU media coverage in the national media

Perception and knowledge of the EU across its Member States

EU crises and their communicative aspects

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK