PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Strategic Communication in an Intercultural Context - JKM511
Anglický název: Strategic Communication in an Intercultural Context
Český název: Strategická komunikace v interkulturním kontextu
Zajišťuje: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 20 / 20 (25)
Minimální obsazenost: 10
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
Vyučující: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
Třída: Courses for incoming students
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová (31.01.2021)

In an increasingly global world where barriers to trade and to international exchanges constantly diminish, cultural differences remain the single most enduring feature that has to be taken into consideration. The aim of this course is to increase the awareness of the impact of culture on strategic communications.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová (19.02.2021)

The students will be evaluated on the basis of their performance as follows:

- active participation (30%)

- final exam (30%)

- movie review (40%)

 

Grading: A 100-91B 90- 81C 80 – 71D 70 -61E 60 – 51F 50 and less

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová (31.01.2021)

Mandatory literature:

HOFSTEDE, Geert H., Gert Jan HOFSTEDE a Michael MINKOV. Cultures and organizations: software of the mind : intercultural cooperation and its importance for survival. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, c2010. ISBN 978-0-07-166418-9.
HOUSE, Robert J. 
Culture, leadership, and organizations: the GLOBE study of 62 societies. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, c2004. ISBN 0761924019.

TROMPENAARS, Alfons a Charles HAMPDEN-TURNER. Riding the waves of culture: understanding diversity in global business. Rev and updated 3rd ed. New York: McGraw-Hill, c2012. ISBN 0071773088. USUNIER, Jean-Claude a Julie Anne LEE. Marketing across cultures. 6th ed. New York: Pearson, 2013. ISBN 9780273757733.

Recommended literature:

BERRY, John W. Cross-cultural psychology: research and applications. 3rd ed. New York: Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-0-521-76212-0.
HALL, Edward T. a Mildred Reed HALL. 
Understanding cultural differences. Boston: Intercultural Press, c1990. ISBN 1-877864-07-2.

HOFSTEDE, Geert H. Culture's consequences: comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations. 2nd ed. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, c2001. ISBN 0-8039-7323-3.
USUNIER, Jean-Claude. 
International and cross-cultural business research. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2017. ISBN 9781473975897.

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová (13.02.2022)
Lectures, workshops. 
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová (31.01.2021)

Course structure / main topics

Drivers and consequences of globalization

Concept of national culture, typologies of Hofstede and Trompenaars

Cross-cultural competence

Cross-cultural negotiations

Ethical behavior in the global marketplace

Different conceptions of leadership, leadership in an international context

Managing diversity in a global environment, diversity and transcultural competence in organisations

Communicating within and between cultures, barriers in cross-cultural management communication

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK