PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Strategické řízení a rozhodování - JKM501
Anglický název: Strategic Management and Decision Making
Zajišťuje: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 62 / neurčen (65)
Minimální obsazenost: 20
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2529
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.
JUDr. Ing. Petr Koblovský, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Ing. Petr Koblovský, Ph.D.
Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK