PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Empirical Audience Studies: Media Generations - JKM194
Anglický název: Empirical Audience Studies: Media Generations
Český název: Empirická studia publik: Generace médií
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 30 (30)
Minimální obsazenost: 5
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět z jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Dr. Christine Trültzsch-Wijnen
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Vyučující: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Dr. Christine Trültzsch-Wijnen
Třída: Courses for incoming students
Anotace - angličtina
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (20.01.2022)
Description: In this course you will get an introduction into empirical audience studies. Together with your colleagues you will conduct a small study. The theoretical focus is on media generations. We will discuss the roots of this concept (sociology, political sciences) as well as how it has been adapted in media and communication research. You will be introduced to the state of the art of research on media generations in our field
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (20.01.2022)
Workload: a) analysis of own media habits, b) conducting, transcribing and coding of 2 interviews c) focussed analysis of a special research topic chosen by you (as team work, analysis will be submitted by the end of the semester)
Literatura - angličtina
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (20.01.2022)

Aroldi, P. (2011). Generational Belonginig Between Media Audiences and ICT Users. In F. Colombo & L. Fortunati (eds.), Broadband Society and Generational Chances (pp. 51-67). Frankfurt: Peter Lang.

Bolin, G. (2014). Media Generations: Objective and subjective media landscapes and nostalgia among generations of media users. Participations 11 (2), 108-131.

Bolin, G. (2016b). The Rhythm of Ages: Analyzing Mediatization Through the Lens of Generations Across Cultures. International Journal of Communication 10, 5252–5269.

Bolin, G. (2017). Media Generations: Experience, Identity and Mediatised Social Change. London: Routledge.

Mannheim, K. (1952). The Problem of Generations. In P. Kecskemeti (ed.), Karl Mannheim: Essays on the Sociology of Knowledge (pp. 276-320). London: Routledge and Kegan Paul.

 

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (20.01.2022)

14. 2.  Introduction to the concept of (media) generation / theoretical foundation - (face-to-face at Hollar 17:00-19:40)

21. 2. Introduction to empirical audience research (online 17:00-18:20)

28. 2. free research (individual online consultation)

7. 3. free research (individual online consultation)

14.3. Discusion of research, preparation of qualitative data (online 17:00-18:20)

21. 3. Data Analysis (online 17:00-18:20)

28. 3. Comparison across generations  (online 17:00-18:20)

4. 4. free research (individual online consultation)

11. 4. free research (individual online consultation)

18. 4. free research (individual online consultation)

25. 4. presentations, discussion of results, linking research outcome to theoretical considerations (face-to-face at Hollar 17:00-19:40) 
Univerzita Karlova | Informační systém UK