PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Současné koncepty zkoumání médií - JKM109
Anglický název: Contemporary Media Research
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 80 / neurčen (80)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. (31.01.2023)
DŮLEŽITÉ: Tento kurz je povinný pro obor MSP a primárně určený pro studenty 2. ročníku tohoto oboru. Pokud kapacita nestačí pro všechny studenty 2.r.MSP, můžou být studenti jiných oborů a ročníků před zahájením semestru vyškrtnuti.
===================================================================================================================================================================================================================

Cílem kurzu je přiblížit široké spektrum změn, kterými prošla a stále prochází společnost v souvislosti s nástupem a následným rozmachem digitálních médií, přičemž digitální média jsou chápána ve smyslu nejen technologických procesů a zařízení, které se používají při výběru, přenosu a příjmu informací, ale i ve smyslu souvisejících společenských procesů a formací. Kurz je veden formou přednášek kombinovaných s diskusí.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Miessler (09.01.2020)

Cílem předmětu je poskytnout přehled o aktuálním dění ve vybraných oblastech výzkumu médií a o teoretických východiscích a konceptech, se kterými současní přední autoři oboru pracují. Absolvováním předmětu studenti získají povědomí o tématech a otázkách, které se momentálně v oboru řeší. Toto porozumění budou schopní použít k vlastnímu uchopení probíraných problémů a k identifikování relevantních teoretických a metodologických přístupů pro podrobnější zkoumání jejich jednotlivých aspektů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. (16.02.2024)

1. Aktualita na téma z oblasti digitálních médií. Rozsah: 4-15 vět.

2. Popularizační shrnutí aktuálního odborného článku z oblasti výzkumu nových médií + 3 komentáře k příspěvkům kolegů. Rozsah 3-5 NS.

3. Online test z povinné literatury v prostředí Moodle. Test je pouze z literatury a obsahuje cca 8 otevřených otázek.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. (31.01.2023)
Seznam povinné a doporučené literatury a program přednášek jsou v sylabu.
Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. (16.02.2024)

Aktuální sylabus je dostupný v TOMTO průběžně aktualizovaném dokumentu.

Úkoly se odevzdávají v systému Moodle ZDE.

 

Plán přednášek:

1.Úvod

2. Teorie mediální změny

3. Skryté historie nových médií

4. Vize a designové ideologie nových médií

5. Plaform governance

6. Algoritmická moc

7. Šiřitelná média, virální obsah

8. Skupinová polarizace na sociálních médiích

9. Materialita a environmentální dopad nových médií

10. AI, boti, automatizace a "falešný" (fake) obsah

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK