PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Aktuální mediální témata II - JKB161
Anglický název: Current Media Topics II
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: 90 / neurčen (90)
Minimální obsazenost: 10
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Miessler
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Anotace
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (11.02.2021)
Náplní předmětu jsou diskuze s pozvanými hosty o aktuálních tématech týkajících se domácích i zahraničních médií. V případě zahraničních hostů může být diskuze v angličtině.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (11.02.2021)

Cílem předmětu je poskytnout studentům příležitost k setkání se zajímavými hosty, kteří mají co říci k aktuálním tématům kolem médií u nás i v zahraničí, položit jim vlastní otázky a kriticky reflektovat jejich odpovědi.

Deskriptory
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (17.02.2021)

Link na stream, kna kterém každou středu poběží rozhovor z Rozhlasové a televizní laboratoře:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVtg2c9X0ptyOCadu8C_PCO-bhMD9ZTbr

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (11.02.2021)
Během setkání se předpokládá aktivní účast formou kladení vlastních otázek. Na konci semestru studenti odvzdají kritickou reflexi jednoho vybraného tématu, o kterém se během semestru diskutovalo, ve formě akademického eseje o rozsahu min. 4 normostran, citující alespoň 4 různé zdroje (akademická literatura, relevantní články z tisku nebo z internetu atd.).
Literatura
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (11.02.2021)

Případná literatura bude zveřejněna v návaznosti na hosty.

Sylabus
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (11.02.2021)
Náplní předmětu jsou diskuze s pozvanými hosty o aktuálních tématech týkajících se domácích i zahraničních médií. V případě zahraničních hostů může být diskuze v angličtině. Jména hostů a témata jejich prezentací budou oznamována v průběhu semestru.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK