PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Strategic Planning and Positioning - JKB145
Anglický název: Strategic Planning and Positioning
Český název: Strategické plánování a positioning
Zajišťuje: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (45)
Minimální obsazenost: 10
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: David Weiss, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK