PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Tourism marketing - JKB124
Anglický název: Tourism marketing
Zajišťuje: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 10
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8219
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JJB251
Je neslučitelnost pro: JJB251
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D. (02.09.2019)
The main objectives of this course are to develop an ability to evaluate, implement and lead effective marketing programs in companies and organizations operating in tourism. The subject is based on academic literature and case studies.

Learning Outcomes
1. Define and explain tourism marketing concepts, including the tourism marketing mix (8P)
2. Consider the key elements underpinning the essence, planning and implementation of marketing plans in organization operating in the tourism market
3. Evaluate case studies, identifying and analyzing problems and then making recommendations for practical implementation;
4. Working effectively individually or/and in teams
5. Report from field trip
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK