PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Aktuální mediální témata I - JKB060
Anglický název: Current media topics I
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 80 (80)
Minimální obsazenost: 10
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Vyučující: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Anotace
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (11.09.2022)
Náplní předmětu jsou diskuze s pozvanými hosty o aktuálních tématech týkajících se domácích i zahraničních médií. V případě zahraničních hostů může být diskuze v angličtině. Garantem kurzu je M. Štoll, každého hosta ale zajišťují jednotliví pedagogové Katedry mediálních studií.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (11.09.2022)

Cílem předmětu je poskytnout studentům příležitost k setkání se zajímavými hosty, kteří mají co říci k aktuálním tématům kolem médií u nás i v zahraničí, položit jim vlastní otázky a kriticky reflektovat jejich odpovědi.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (11.09.2022)

Během setkání se předpokládá aktivní účast formou kladení vlastních otázek. Na konci semestru studenti odvzdají kritickou reflexi jednoho vybraného tématu, o kterém se během semestru diskutovalo, ve formě akademického eseje o rozsahu min. 4 normostran, citující alespoň 4 různé zdroje (akademická literatura, relevantní články z tisku nebo z internetu atd.).

Literatura
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (11.09.2022)

Případná literatura bude zveřejněna v návaznosti na hosty.

Sylabus
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (11.09.2022)
Náplní předmětu jsou diskuze s pozvanými hosty o aktuálních tématech týkajících se domácích i zahraničních médií. V případě zahraničních hostů může být diskuze v angličtině. Jména hostů a témata jejich prezentací budou oznamována v průběhu semestru.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK