PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Reflexion of The Czech National Identity and History - JKB058
Anglický název: Reflexion of The Czech National Identity and History
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 10
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ulrike Lütke Notarp, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ulrike Lütke Notarp, Ph.D. (17.02.2021)
Seminář se koná online přes google meet.

Cílem kurzu je popsat koncept české národní identity a národní historie, jak jsou prezentovány v učebnicích pro první stupeň českých základních škol. Chceme identifikovat klíčové aspekty národního sebeobrazu tím, že popíšeme obraz země a jejích obyvatel, který je prezentován v učebnicích dějepisu základních škol, učebnicích vlasti nebo učebnicích jazyků. Zabýváme se základním obsahem a strukturami, základními vzory, které tvoří český národní sebeobraz a vyprávění o národních dějinách.

Studie je založena na lingvistické analýze diskurzu. Naučíme se, jak takovou analýzu provést a jak pomocí jejích výsledků rekonstruovat koncept české národní identity a narativ národních dějin.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Ulrike Lütke Notarp, Ph.D. (31.01.2021)

Regular and active participation in the online course (10% of the final grade), a functional webcam and microphone is required to enter the course

Preparation of theoretical texts at home

Presentation of one theoretical text (20% of the final grade)

Active participation in analytical work: Discourse analysis of texts (30% of the final grade)

Summary of results in the form of a short text (2-3 pages) (40% of the final grade)

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Ulrike Lütke Notarp, Ph.D. (17.02.2021)

Assmann, Jan, Czaplicka, John (1995).  Collective Memory and Cultural Identity. In New German Critique, No. 65, Cultural History/Cultural Studies pp. 125-133. Published by: New German CritiqueStable URL: http://www.jstor.org/stable/488538.

Fleischer, Michael. (2001). Kulturtheorie. Systemtheoretische und evolutionäre Grundlagen. [Cultural theory. System-theoretical and evolutionary basics.] Oberhausen: Athena.

in Czech/English translation: Script II and III

Grever, Maria & van der Vlies, Tina. (2017). Why national narratives are perpetuated: A literature review on new insights from history textbook research. In: London Review of Education, Vol. 15/2, 286-300. 

Grew, Raymond. (2003). Konstrukce národní identity. [National identity design.] In: M. Hroch (ed.), Pohledy na národ a nationalismus, 203-216. Praha. Sociologické nakladatelství.

Halbwachs, Maurice (1980). The Collective Memory. New York. Harper & Row Colophon Books. Chapter 2.

Hofstede, Geert & Hofstede, Gerd J. (2005). Cultures and Or­ganizations. Software of the mind. Intercultural Coopera­tion and its Importance for Survival. New York. Mc Graw-Hill. Script I.

Kubišová, Zuzana. (2013). Národní identita: trvání a změna. [National identity: duration and change.] In: J. Šubrt (ed.), Soudobá sociologie V, (Teorie sociální změny), 145-205. Praha. Karolinum.

Nědomová, Alena & Kostelecký, Tomáš (1997). The Czech National Identity. Basic Results of the 1995 National Survey. In Czech Sociological Review, V(1), 79-92.

Notarp, Ulrike (2019). Russian National Identity and History Today: Research on the Presentation of National Identity in Russian Children´s Books on History. Intercultural Communication Studies, Volume XXVIII:2, 27-44. ISSN 1057 7769.

Šebelová, Dana (2019). Rozvíjení národní kulturní identity, tradic a hodnot ve vyučovacím předmětu český jazyk na základní škole. [The development of national cultural identity, traditions and values in the subject of Czech language at elementary schools.] Dipl. thesis submitted at the Faculty of Education, Charles University in Prague.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Ulrike Lütke Notarp, Ph.D. (17.02.2021)

1. Introduction to the course

program and aims

Text 1: Script I „Culture as mental programming“

2. Collective memory and cultural identity 

 Text 2: Halbwachs, Maurice (1980). The Collective Memory. New York. Harper & Row Colophon Books. Chapter 2.

3. Russian National Identity and History – a research example

Text 3: Notarp, Ulrike (2019). Russian National Identity and History Today: Research on the Presentation of National Identity in Russian Children´s Books on History. Intercultural Communication Studies, Volume XXVIII:2, 27-44. ISSN 1057 7769.

4. Introduction to linguistic discourse analysis

Text 4: Skript II and III: „Prvky diskursu“

5. Discourse analysis – exercises

facultative Text 5: Grever, Maria & van der Vlies, Tina. (2017). Why national narratives are perpetuated: A literature review on new insights from history textbook research

6. Discourse analysis – exercises

facultative Text 6: Nědomová, Alena & Kostelecký, Tomáš (1997). The Czech National Identity. Basic Results of the 1995 National Survey.

7. Establishing a research sample: sample and choose appropriate textbooks

Research goals, hypotheses

8. Textbook analysis (team work)

9. Textbook analysis (team work)

10. Textbook analysis (team work)

11. Textbook analysis (team work)

11. Presentation of results

 

The texts we use in the seminar will be provided in printed form or in pdf format.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK