PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
In-store Marketing - JKB041
Anglický název: In-store Marketing
Zajišťuje: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: 20 / 20 (20)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Daniel Jesenský
Vyučující: Daniel Jesenský
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JJB292
Je neslučitelnost pro: JJB292
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Úvodní prezentace 2024_fin.pdf Informace k předmětu, termíny a kalendář modulů Daniel Jesenský
stáhnout Zadání Seminární prace_IN STORE MARKETINGOVA KOMUNIKACE 2024_Final.pdf Zadání seminární práce Daniel Jesenský
Anotace
Poslední úprava: Helper (22.08.2019)
Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií a praxí marketingové komunikace v místě prodeje (in-store marketingová komunikace, Point-of-Purchase, případně Point-of-Sale). Marketingová komunikace v místě prodeje je jednou ze složek integrované marketingové komunikace a v současné době představuje obor rozvíjející se zejména díky novým postupům v oblastech výzkumu spotřebitelského a nákupního chování, behaviorální psychologie, sociální psychologie a sociologie. Média využívaná k marketingové komunikaci v místě prodeje představují součást činností podpory prodeje, jejichž cílem je zaujmout pozornost potenciálního zákazníka a ovlivnit nákupní chování pomocí nástrojů zajišťujících přímý kontakt zákazníka s výrobkem a informacemi o něm.

V rámci přednášek jsou studenti seznámeni s POP / in store komunikačními nástroji a základními principy jejich fungování po stránce marketingové, strategické i technické. Cílem 12-ti výukových modulů je naučit studenty reklamu v místě prodeje chápat v kontextu marketingové komunikace a relevantních historických souvislostí , osvojit si základní pravidla práce s ní tak, aby vycházela vstříc očekáváním a potřebám zákazníků. Studenti jsou seznámeni s tím jaké jsou typy a možnosti POP komunikace, jak metodologicky ověřovat zda jsou konkrétní řešení funkční, jak ji tvořit tak, aby fungovala efektivně pro své investory a jaké jsou technické i systémové trendy.

Detailní anotace a přehled výukových modulů s termíny a názvy jednotlivých přednášek jsou uvedeny v syllabu a úvodní prezentaci, které se nacházejí mezi soubory ke stažení.
Literatura
Poslední úprava: Helper (22.08.2019)

Literatura

Základní zdroj:

Jesenský, D. a kol. (2018). Marketingová komunikace v místě prodeje. Grada Publishing, Praha.

Další zdroje:

Bárta, V.; Pátík, L. & Postler, M. (2009). Retail Marketing.  Management Press, Praha.

Croper, A. (2012). P-O-P Advertising & The Shopper. POPAI UK&Ireland, Leicestershire.

Emmerson, F. & Intriligator, J, (2008). Digital Signage Networks Theory. Psychology and Strategy. http://www.globalretailmanagement.com/whitepaper/pixel-inspiration-digital-signage-networks-theory-psychology-and-strategy

Jesenský, D. (2013). Interpretative research about role of pop advertising displays in customer purchase decision Making. Research series published by the University of Jyväskylä. University library of Jyväskylä.

Krofianová, D., Jesenský, D., Boček M. (2009). POP - In-store komunikace v praxi. Grada Publishing, Praha.

Liljenwall, R. & Daugherty, B. (2013). Marketing at retail - understanding, influencing, and winning today`s shopper. POPAI USA - The global association for marketing at retail, Chicago.

Lindstrom, M. (2010). Buyology: Truth and Lies About Why We Buy. The Broadway books, New York, USA.  CZ vydání: Lindstrom, M. (2009). Nákupologie. Computer Press, Brno.

Ogden-Barnes, S. & Barclay, D. (2009). Store Sense - Reclaiming The Four Walls With Sensory Engagement, Deaking University. The Retail Acumen Series. Conceptual paper. http://www.deakin.edu.au/buslaw/gsb/retail/docs/store-sense.pdf

Pradeep, A.K. (2010). The Buying Brain: Secrets for Selling to the Subconscious Mind. John Wiley & Sons, New Jersey, USA.

Sorensen, H. (2009). Inside the mind of the shopper - the science of retailing. Pearson Prentice Hall, USA.

Underhill, P. (2000). Why we buy: The sience of shopping. Touchstone, Simon&Schuster, Inc., New York. CZ vydání : Proč nakupujeme, Management press, 2002.

Vysekalová, J. (2004).  Psychologie  spotřebitele: Jak zákazníci nakupují. Grada Publishing Praha.

Vysekalová, J.  a kol. (2014). Emoce v marketingu. Grada Publishing Praha.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK