PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kritické myšlení a etika komunikace - JKB019
Anglický název: Critical Thinking and Ethics of Communication
Zajišťuje: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 50 / 50 (50)
Minimální obsazenost: 10
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12281
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
Ing. Hana Moravcová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
Neslučitelnost : JJB238
Je neslučitelnost pro: JJB238
Je záměnnost pro: JJB238
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová (19.09.2022)
Cílem předmětu je poskytnout studentům potřebný vhled do hlubších a celospolečenských důsledků, které s
sebou rozvoj marketingové komunikace a PR přináší – nadspotřeba, privatizace veřejného prostoru,
komercializace umění a kultury, ekologické dopady výroby či další eticky problematické oblasti, například
marketing zacílený na děti apod. Předmět rozvíjí kritické myšlení a zaměřuje se na přípravu k odpovědnému
rozhodování. Studenti po absolvování předmětu nahlédnou problematiku studovaného oboru z jiných úhlů, budou
schopni detekovat možná rizika a poznají některé (nezamýšlené) dopady marketingové komunikace a PR na
společnost.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK