PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Nová média a společnost - JJM335
Anglický název: New Media and Society
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2013 do 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:7/0, KZ [HT]
Počet míst: 74 / neurčen (74)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. (09.02.2021)
Toto je předmět končící akreditace. Studenti se budou řídit pravidly pro novější předmět Nová média (JKM010).

Cílem kurzu je přiblížit široké spektrum změn, kterými prošla a stále prochází společnost v souvislosti s nástupem a následným rozmachem takzvaných nových médií, přičemž takzvaná nová média jsou chápána ve smyslu nejen technologických procesů a zařízení, které se používají při výběru, přenosu a příjmu informací, ale i ve smyslu společenských procesů. Nabízí tři přednášky, které na sebe tematicky navazují.
Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. (26.03.2021)

Odkaz na MS Teams ZDE.

Aktuální plán semestru je v sylabu ZDE.

1. Úvod

2. Teorie mediální změny

3. Skryté historie nových médií

4. Vize a designové ideologie nových médií

5. Plaform governance

6. Algoritmická moc

7. Šiřitelná média, virální obsah

8. Skupinová polarizace na sociálních médiích

9. Materialita a environmentální dopad nových médií

10. AI, boti, automatizace a "falešný" (fake) obsah

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK