PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Práce sportovního reportéra a komentátora - JJM274
Anglický název: Role of Sport Reporter / Commentator in TV Programme
Zajišťuje: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022 do 2024
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: 10 / 10 (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://Přednostně vybírání studenti, kteří absolvovali předmět Sprotovní žurnalistika v TV I+II.
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Robert Záruba
Vyučující: Mgr. Robert Záruba
Třída: Courses for incoming students
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Robert Záruba (19.09.2022)
Předmět navazuje na 2 semestry Sportovní žurnalistiky v TV. Podrobně se věnuje žánru sportovní reportáže v současném televizním zpravodajství a programu. Popisuje roli komentátora přímých sportovních přenosů, vysvětluje základní teorii děleného komentáře. Nácvik formulační obratnosti a stylistické pohotovosti, pevného a improvizovaného textu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Robert Záruba (19.09.2022)

·                    

·                    Pavel Eisner: Čeština poklepem poslechem, Jaroslav Podroužek 1948

·                    Ondřej Tomek: Televizní komercionalizace sportu, Dipl.práce 2003, FSC MU Brno

·                    Roman Jedlička: Zdroje získávání sportovních informací a jejich využití v televizních sportovních pořadech, Dipl.práce 2001, FSV UK Praha 

                     Giovanni Arpino: Squadra azzura, Odeon 1977

·                    Ota Pavel: Cena vítězství, Naše vojsko 1968 s doslovem Arnošta Lustiga

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Robert Záruba (07.09.2021)

1.    NATÁČENÍ

2.    PODROBNOSTI STAVBY TEXTU SPORT.TV

3.    KOMPLETNÍ DOVEDNOSTI ke SPORTOVNÍ REPORTÁŽI

4.    PŘÍMÝ SPORTOVNÍ PŘENOS

5.    KOMENTOVÁNÍ, IMPROVIZACE

6.    ETIKA SPORT.TV ŽURNALISTIKY

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Robert Záruba (07.09.2021)

Předmět výlučně pro studenty magisterských oborů. Předpokládají se kvalitní vyjadřovací schoponosti, bezvadná artikulace. Přednost při zápisu pro absolventy předmětu Sportovní televizní žurnalistika I+II, dále studenty  specializace Sportovní žurnalistika magisterského studia FSV. Ve skupině může být maximálně 10 studentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK