PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Contexts of Television - JJB165
Anglický název: Contexts of Television
Zajišťuje: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (23.01.2020)

18. 2. Cancelled

25. 2. What is television today? The role of the medium in the era of digitalization.

3. 3. Presentation of TV programmes (students)

10. 3. Programming context - what is the "television piece of work", programming strategy (flow, shape, combination)

17.3. Presentation of programming strategies (students)

24. 3. TV format

31. 3. Spectators´context - perception, habits and interactivity

7. 4. Presentation of format and targeting group (students)

10. 4. Historical context - the role of television in totalitary political systems of eastern Europe

14. 4. Presentations of historical moments of national televisions (students)

21. 4. Instititonal context - how the institution behaves

28. 4. Market context - television broadcasting as a commodity

5. 5. Author´s context - does television need a creativity? Factory vs. individualism.

12. 5. Test

 Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (23.01.2020)

Tent kurz je vypsán VÝHRADNĚ pro zahraniční studenty. Čeští zájemci o problematiku mají možnost zapsat se do kurzu v českém jazyce JJB064, případně JKB095.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK