PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Novinář a menšinová témata - Média a migrace - JJB152
Anglický název: Journalist and Minor Topics
Zajišťuje: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: 20 / 20 (23)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.
RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D.
Mgr. Bc. Anna Pacovská
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Bc. Anna Pacovská (26.09.2019)
Kurz se zabývá problematikou mezinárodní migrace jako tématem domácích a zahraničních médií. Jeho cílem je seznámit studenty a studentky se šíří a obsáhlostí migrační tématiky, zanalyzovat její aktuální uchopení tuzemskými a vybranými zahraničními médii a vytvořit podnětné prostředí pro hledání nových úhlů pohledu, jak k migračním tématům přistupovat a jak je zpracovávat. Kurz se skládá ze tří částí: z úvodu do migračních studií; teoreticko-analytické části mediálního rámování migračních témat a praktické části. Na náplni kurzu se podílí i externí hosté z řad profesních (novináři) a odborných expertů (lidé pracující s migranty, klíčoví stakeholdeři apod.) z Česka i ze zahraničí.

Ve spolupráci s organizací Člověk v tísni se též mohou tři zájemci z řad účastníků kurzu dobrovolně zúčastnit třídenní novinářské cesty sledující migrační témata na Slovensku, kterou absolvují společně se studenty žurnalistiky z Univerzity Komenského v Bratislavě a University of Tallinn (do září 2019 již proběhly takové cesty v Česku, Estonsku a Německu). Podmínkou účasti na zahraničních novinářských cestách je znalost angličtiny na komunikativní úrovni. Cesta je plně hrazena ze zdrojů Horizon 2020 a bude probíhat v průběhu podzimu 2019.

Podmínky splnění kurzu: kurz je zakončen klasifikovaným zápočtem na základě následujících požadavků
• účast na lekcích (povoleny 2 absence)
• zpracování standardního mediálního výstupu reflektujícího migrační tématiku na publikovatelné úrovni
• seminární práce zaměřená na analýzu rámování tří mediálních textů
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Bc. Anna Pacovská (26.09.2019)

Vizte anotaci

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Bc. Anna Pacovská (26.09.2019)

Podmínky splnění kurzu: kurz je zakončen klasifikovaným zápočtem na základě následujících požadavků

·         účast na lekcích (povoleny 2 absence)

·         zpracování standardního mediálního výstupu reflektujícího migrační tématiku na publikovatelné úrovni

·         seminární práce zaměřená na analýzu rámování tří mediálních textů

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Bc. Anna Pacovská (26.09.2019)

Literatura:

Freidingerová, T. ed. (2016): Manuál pro vyučující žurnalistiky, aneb píšeme o migraci. Program migrace – Člověk v tísni, 50 s.

Graf, S., Bilewicz, M., Finell, E., & Geschke, D. (2013). Nouns cut slices: Effects of linguistic forms on intergroup bias. Journal of Language and Social Psychology, 43, 62–83.

Hrdina, M. (2016): Identita, aktivismus a nenávist – Nenávistné projevy proti migrantům na Facebooku v České republice v roce 2015. Naše společnost 14 (1): 38-47.

Hrdina, M., Daňková, H., Kopecká, L. (2016): Projevy nenávisti v online prostoru a na sociálních sítích. Program migrace – Člověk v tísni, 36 s.

Kolektiv autorů (2017): How does the media on both sides of the Mediterranean report on migration? A study by journalists, for journalists and policy-makers. Ethical Journalism Network. https://www.icmpd.org/fileadmin/2017/Media_Migration_17_country_chapters.pdf

Kolektiv autorů (2015): Migrační manifest nevládních organizací pracujících s migranty v České republice 2015. Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, 39 s.

White, A. ed. (2015): Moving Stories: International Review on How Media Cover Migration. Ethical Journalism Network, Londýn, 112 s.

Lebeda, P., Menšíková, V. eds. (2016): Proč uprchlíci jitří naše emoce? Narativy související s migrací a uprchlictvím v české společnosti a nahlédnutí za ně. Glopolis, 39 s.

Lokšová, T. (2016): (Ne)přítomní uprchlíci: Mediální obraz dění v Králíkách a na Moldavě. Výzkumná zpráva, Multikulturní centrum Praha, 29 s.

Standard Eurobarometr č. 85, č. 86, č. 87.

Tkaczyk, M., Pospěch, P., Macek, J. (2015): Analýza mediálního pokrytí uprchlické krize. Výzkumná zpráva, Masarykova univerzita v Brně, 6 s.

 

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Bc. Anna Pacovská (26.09.2019)

Přednášky, diskuse.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Bc. Anna Pacovská (03.10.2019)

SYLABUS:

Blok 1: Úvod do migračních studií 

1)      Úvod do předmětu, úvod do migračních studií

·         podmínky zápočtu, struktura kurzu

·         základní terminologie

2)      Mezinárodní migrace v globálním kontextu 

·         vývoj, trendy a zásadní migrační události v kontextu dalších společenských témat (rozvoj, chudoba, klimatické změny atd.)

3)      Česko na migrační mapě světa

·         český legislativní rámec

·         mezinárodní migrace a evropská společnost (začleňování migrantů, soužití, fungující a nefungující praxe)

 4)      Veřejná správa / NNO na poli migrace a integrace v ČR

HOST

 5)      Zdroje informací a práce s migračními statistikami

·         data a datová žurnalistika, práce s daty

·         zdroje

·         výběr tématu ke zpracování vlastního mediálního výstupu

 

 Blok II: Mezinárodní migrace jako téma domácích a zahraničích médií

 6)      Mediální rámování a agenda setting

·         existující analýzy mediálního rámování v českém mediálním prostoru

·         O čem se ne/píše

 7)      Význam jazyka v novinářské práci a termín “nelegální migrant”

·         dopad využívání jazyka na vnímání textu

·         diskuze nad termínem “nelegální migrant”

 8)      Rozvojová a globální žurnalistika

ZAHRANIČNÍ HOST

 

Blok III: Praktická část

 9)      Role novináře ve výběru a zpracování migračních témat, novinářská etika

·         specifika novinářské práce v migračních tématech

·         vyprávění z terénu - HOST

·         novinářská etika

·         zahraniční zpravodajství

 10)  Hledání témat v terénu

·         EXKURZE do obchodního a kulturního centra Sapa s vietnamským průvodcem – termín stanoven na základě domluvy se studenty

 11)  Evaluace a peer-to-peer zpětná vazba ke studentským pracím

 12)  Fake news, hoaxy a online prostor - HOST

·         práce s agenturními zprávami

·         mezinárodní migrace v online prostoru (sociální média, diskusní fóra atd.)

·         fake news

 13)  Ukončení kurzu

·         evaluace a peer-to-peer zpětná vazba ke studentským pracím

·         ukončení předmětu

·         klasifikované zápočty

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK