PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Fotožurnalismus druhé poloviny 20. století, historie a teoretické koncepty - JJB041
Anglický název: Photojournalism of the second half of 20th Century, history and theoretical concepts
Zajišťuje: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 20 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.
Vyučující: doc. Robert Silverio, Ph.D.
Prerekvizity : JJB014, JJB018
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Lábová, Ph.D. (18.02.2017)
Předmět seznámí studenty s vývojovými tendencemi média fotografie (s důrazem na reportážní a dokumentární fotografii) ve druhé polovině dvacátého století včetně aktuálních proměn. Uvedeme fotografické styly a jejich představitele, kteří výrazným způsobem ovlivnili vývoj fotografie, prodiskutujeme problémy spojené s příchodem digitálních technologií klasické fotografické tvorby a jejich vliv na vývoj fotografie. Představíme základní teoretické koncepty. Součástí výuky bude i návštěva aktuálně probíhajících výstav a jejich reflexe v recenzi.
Předpokládáme aktivní spoluúčast studentů na výuce a samostatné studium doporučených monografií a literatury včetně návštěvy fotografických výstav.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Lábová, Ph.D. (18.02.2017)

LITERATURA: 

BANGERT, Christoph. War porn. Heidelberg ; Berlin : Kehrer Verlag, 2015

BIRGUS, Vladimír a Jan MLČOCH. Česká fotografie 20. století. Praha: KANT, 2010

Birgus, Vladimír - Vojtěchovský, Miroslav. Jistoty a hledání v české fotografii 90. let. KANT, Praha 1994

Birgus, Vladimír - Vojtěchovský, Miroslav. Česká fotografie 90. let / Czech Photography of the 1990s. KANT, Praha 1994


Digital snaps : the new face of photography / edited by Jonas Larsen and Mette Sandbye

London ; New York : I.B. Tauris, 2014

Dějiny fotografie : od roku 1839 do současnosti / uspořádali Therese Mulligan a David Wooters ; autoři textů William S. Johnson, Mark Rice, Carla Williams ; z němčiny přeložil Vladimír Čadský. V Praze : Slovart ; Köln : Taschen, 2010

Dufek, Antonín: Černobílá fotografie. Odeon, Praha 1987

Frizot, Michel: New History of Photography. Könemann, Kolín nad Rýnem 1998.

GUADAGNINI, Walter. Photography. 1st ed. Milano: Skira, 2014

Hlaváč, Ĺudovít: Dejiny fotografie. Osveta, Martin 1984

The family of man. 30th anniversary ed. Katalog výstavy. New York: Museum of modern art, c1983

KOETZLE, Michael. Photographers A-Z. Cologne: Taschen, c2011

LARDINOIS, Brigitte. Magnum Magnum. London: Thames & Hudson, 2009,

Lendelová, Lucia - Pospěch, Tomáš - Rišlinková, Helena: Česká a slovenská fotografie 80. a 90. let. Katalog výstavy, Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2002


BOOT, Chris. Magnum stories. London: Phaidon, c2004

Magnum contact sheets / edited by Kristen Lubben. London : Thames  & Hudson, 2014

Magnum stories / edited by Chris Boot. London : Phaidon, c2004

Magnum Magnum / edited by Brigitte Lardinois. London : Thames & Hudson, 2009

Magnum / [Magnum photographers ; Julia Hasting]London : Phaidon, 2004

MARIEN, Mary Warner. Photography: a cultural history. 4th ed. Boston: Pearson, c2015, xv, 552 s

Mrázková, Daniela - Remeš, Vladimír. Cesty československé fotografie. Mladá fronta, Praha Mrázková, Daniela. Příběh fotografie. Mladá fronta, Praha 1985.


Nová encyklopedie českého výtvarného umění I + II. Academia. Praha 1995.

PANZER, Mary. Things as they are: photojournalism in context since 1955. 1st print. Amsterdam: World Press Foto, 2005

Photo journalism = Photo journalismus = Photojournalisme / Nick Yapp and Amanda Hopkinson. Potsdam : H.F. Ullmann, 2012

Photography : the 50 most influential photographers of all time / Chris Dickie

Hauppauge, NY : Barron's, 2010

Photography, The contemporary era 1981-2013 / edited by Walter Guadagnini ; texts by Charlotte Cotton, Okwui Enwezor, Walter Guadagnini, Thomas Weski, Francesco Zanot.. Milano : Skira, 2014

Post-photography : the artist with a camera / Robert Shore. London : Laurence King Publishing, 2014

ROSENBLUM, Naomi. A world history of photography. 4th ed. New York: Abbeville Press Publishers, 2007

Slovenská nová vlna : 80. léta = The Slovak new wave : the 80s / [editoři Tomáš Pospěch, Lucia L. Fišerová]. Praha : KANT ve spolupráci s Bona Fide and GHMP, 2011

SONTAGOVÁ, Susan. S bolestí druhých před očima. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2011

STEEL, Andy. World's top photographers: photojournalism. Mies: RotoVision SA, c2006

Facing the world: great moments in photojournalism. New York, N.Y.: H. N. Abrams, c2001

VERSCHUEREN, Paul. Picturing Afghanistan: the photography of foreign conflict. New York, NY: Hampton Press, c2012

21st-century portraits / foreword by Andrew Graham-Dixon ; introduction by Sandy Nairne and Sarah Howgate ; texts and captions by Jo Higgins

The Sochi project : an atlas of war and tourism in the Caucasus / photographs by Rob Hornstra, texts by Arnold van Bruggen. New York : Aperture Foundation, 2013

 

CARTIER-BRESSON, Henri. Henri Cartier-Bresson: the modern century. 1st pub. London: Thames & Hudson, 2010

Vojta Dukát / [essays by Antonín Dufek ; translation Derek & Marzia Paton]

Prague : Torst, 2013

GAUTRAND, Jean-Claude. Robert Doisneau: 1912-1994. 1st ed. Köln: Taschen, 2012

BREGANT, Michal a Miroslav HUCEK. Proč mít život rád. Fotografie 1954-2000. Praha: Alba studio, 2000

Koudelka / [photographs Josef Koudelka ; texts Robert Delphire ... [et al.]

Praha : Torst, 2006

KYNDROVÁ, Dana. Rituály normalizace: Československo 70.-80. let = The rituals of normalization : Czechoslovakia in the 1970s and 1980s. Praha: KANT, 2011

Encyklopedie českých a slovenských fotografů. ASCO, Praha 1993


FÁROVÉ, A.: Dvě tváře / Anna Fárová ; vybral, uspořádal, rozhovor s autorkou vedl a ediční poznámku napsal Viktor Stoilov. Praha : Torst, 2009


KOTEK, Lubomír. Tady bylo Husákovo: (Czechoslovakia 1982-1989). Praha: Gema Art, c2009

KRATOCHVÍL, ANTONÍN. Moscow nights / [photographs]; [essay by Mike Persson]

[Prague] : Galerie Pecka, 2010

NOVOTNÝ, Miloň. Londýn 60. let: Sixties London. 2., upr. vyd., 1. vyd. v nakl. KANT. Praha: KANT, 2014

HUCEK, Miroslav. Takoví jsme byli? (fotografie z let 1957-2006). 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2007

MARCO, Jindřich. Soudruh agresor. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1990

ŠIBÍK, Jan. Jan Šibík - stories. Praha: Jan Šibík, 2006

Autorské monografie nakladatelství KANT, TORST a SNKLU, edice Umělecká fotografie, internet a odborné časopisy  (Fotograf, Labyrint,
Photo (francouzské),
Umělec, American Photography

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Lábová, Ph.D. (18.02.2017)

Přednáška s využitím powerpointových prezentací, filmů na DVD a internetových zdrojů. Předpokládá se aktivní spoluúčast studentů na výuce. Součástí výuky je návštěva aktuálních fotografických výstav a diskuse o nich včetně jedné recenze.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Lábová, Ph.D. (18.02.2017)

Pravidelná aktivní účast na přednáškách a dalších akcích v rámci výuky (společná návštěva výstav), vypracování eseje v rozsahu cca 10 stran, závěrečné kolokvium na základě předloženého textu. Písemná test.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Lábová, Ph.D. (24.07.2016)

FOTOŽURNALISMUS DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ, HISTORIE A TEORETICKÉ KONCEPTY

 

POVÁLEČNÁ HUMANISTICKÁ FOTOŽURNALISTIKA

Obrazová agentura Magnum Photos, výstava Family of Man, časopisy Life, Look, Picture Post, Stern, Paris Match, Time Fotografové Weegee, Alfred Eisenstaedt, Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, Werner Bischof, David Seymour, René Burri, Eugen W. Smith, Elliott Erwitt, Leonard Mc Combe, Bill Epridge, Marc Riboud, Leonard Freed, Robert Doisneau, Sebastio Salgado ad.. Esej - formy, vývoj, tendence. Fotografové.

REPORTÁŽNÍ A DOKUMENTÁRNÍ FOTOGRAFIE V POVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU

Deníky a časopisy: Mladá fronta, Večerní Praha, Svět v obrazech, Květy, Mladý svět, kulturní týdeníky. Poezie všedního dne. Erich Einhorn, Karel Hájek, Josef Prošek, Václav Jírů, Bedřich Kocek, Stanislav Tereba, Václav Jirsa. "Výtvarný" fotožurnalismus a dokumentární fotografie.  Dagmar Hochová, Markéta Luskačová, Marie Šechtlová, Miloň Novotný, Jan Lukas, Karol Kállay. Týdeník Mladý svět a Leoš Nebor, Miroslav Hucek, Pavel Dias, Miroslav Zajíc. Magnum a  Josef Koudelka, Markéta Luskačová

KLASICKÝ VÁLEČNÝ  FOTOŽURNALISMUS

Válečná fotografie ve druhé polovině 20. století - kritická historie. Robert Capa, David Douglas Duncan, Donald McCullin, Philip Jones Griffith, Tim Page, Gilles Peress. James Nachtwey, Patrick Chauvell, Jan Šibík.

SOUČASNÁ VÁLEČNÁ FOTOGRAFIE

Válečná fotografie jako ikona. Válečné porno. Estetizace války. Občanský fotožurnalismus. Váleční turisté. Válka v éře selfies. Manipulace ve válečné fotografii. Umění a válka. Utrpení na prodej. Dekonstrukce vizuálních klišé válečné fotografie.

DOKUMENTÁRNÍ FOTOGRAFIE VE SVĚTĚ

Newyorská škola fotografie - Weegee, Helen Levittová, Lisette Modelová, Diane Arbusová, Robert Frank, William Klein, Charles Harbutt, Lee Friedlander, Garry Winogrand, Joel Meyrowitz, William Eggleston, Styly světového fotografického dokumentu osmdesátých a devadesátých let. Martin Parr, R. Billingham, Karl de Keyzer, Nan Goldin, Nabuyoshi Araki, Alex Webb, Sebastiaõ Salgado, W. Tillmans, Stephen Shore  ad.

ČESKÁ DOKUMENTÁRNÍ FOTOGRAFIE Klasický dokument. Subjektivní dokument. "Nový dokument". Inscenovaný dokument. Fiktivní dokument. Fotografický deník. Jan Lukas, Miloň Novotný, Dagmar Hochová, Josef Koudelka, Markéta Luskačová, Pavel Štecha, Vojtěch Dukát, Jindřich Štreit, Bohdan Holomíček, Viktor Kolář, Vladimír Birgus, Jaroslav Kučera, Karel Cudlín, Dana Kyndrová, Tomki Němec, Antonín Kratochvíl , Jiří Hanke, Václav Podestát, Martin Kollár, Jiří Křenek, Lukáš Jasanský a Martin Polák, Jitka Hanzlová ad.

 

POSTMODERNISMUS VE SVĚTOVÉ A ČESKÉ FOTOGRAFII

Inscenovaná fotografie v postmoderní době - Les Krims, Cindy Sherman, Robert Mapplethorpe, Sally Man, Bettina Rheims, Joel-Peter Witkin, William Wegman, , Bettina Rheims, Andreas Serrano, A.E.S., Matthew Barney, N. Araki.  Současná kontextuální a multimediální fotografie - Pierre & Gilles, Gilbert & George, Barbara Kruger, Aziz & Cucher.  Inscenovaný dokument ­- Bernard Faucon, Tina Barney, Phillipe Lorca diCorcia, Jeff Wall.

Paralely v české fotografii - Jan Saudek, Slovenská nová vlna (Tono Stano, Ján Pavlík, Miro Švolík, Peter Župník, Rudo Prekop), Michal Macků, Bratrstvo, Aleš Kuneš, Ivan Pinkava, Veronika Bromová, Michaela Brachtlová, Václav Stratil, Jiří David, Lukáš Jasanský-Martin Polák, Pavel Baňka, Magdalena Jetelová, Veronika Zapletalová, Milena Dopitová, Štěpánka Šimlová, Markéta Othová, Dita Pepe

DIGITÁLNĚ MANIPULOVANÁ FOTOGRAFIE

Fotografie jako součást umění nových umění - Nancy Burson, Eva a Franco Mattes, Anthony Aziz, Sammy Cucher, Gregory Crewdson, Jeff Wall, Alexander Gursky. Libera ad.

APROPRIACE A RECYKLACE MEDIÁLNÍCH OBRAZŮ

Metoda apropriace a recyklace. Mediální obrazy, ikony a jejich využívání. Malířství-Andy Warhol. Gerhard Richter. Politická ikonografie. Jim Fitzpatrick - Guerrillero Heroico. Shepard Fairey - Hope. Česká politická ikonografie. Používání modelů, plastik a hraček je v apropriační metodě - Mike Stimpson (Balakov), Thomas Demand, Jon Haddock. Autorské právo a apropriace a recyklace.

ŽENY A FOTOŽURNALISMUS

Pionýrky fotožurnalismu. Kodak Girls. Časopis LIFE a zlatá éra fotožurnalismu (Margaret Bourke-White, Dickey Chapelle). Dokumentaristky Helen Levitt a Lisette Model, Gerti Deutsc, Vivian Mayer. Magnum Photos a poválečná fotožurnalistika (Lisa Larsen, Eve Arnold, Inge Morath a Martine Franck). Válečné fotografky (Susan Meiselas, Corrine Dufka, Alexandra Boulat, Carol Guzy, Ami Vitale). Sociálně dokumentární fotografie (Mary Ellen Mark, Donna Ferrato). České fotografky: Dagmar Hochová, Markéta Luskačová, Marie Šechtlová, Nguen Phuog Thao, Marie Říhová Barbora Reichová.  Markéta Navrátilová, Alžběta Jungrová, Maria Kracíková, Iva Zímová a Alena Dvořáková ad.

FOTOŽURNALISTICKÉ AGENTURY A FOTOBANKY  - Magnum Photos, Gamma, Sigma, Sipa, Contact Press Images, Panos Pictures, VII Photos Agency. Digitalizace - Corbis. Fotobanka Getty Images.

SVĚTOVÉ  SOUTĚŽE  NOVINÁŘSKÉ FOTOGRAFIE

Komparace světových soutěží novinářské fotografie. Czech Press Photo.  World Press Photo. Picture of The Year. Pulitzer.

KRIZE FOTOŽURNALISTIKY V DIGITÁLNÍ DOBĚ

"Nová fotožurnalistika" - nové přístupy a změny fotografického stylu, překračování hranic oboru. Proměna formy a obsahu fotografie s nástupem mobilní fotografie a sociálních sítí. Nové fotožurnalistické formy a platformy prezentace. Občanský žurnalismus v kontextu profesionální fotožurnalistiky.

 

 

 

 

 

 

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Lábová, Ph.D. (18.02.2017)

Předpokládáme vyhraněný zájem o fotografii, její historii, tvorbu významných fotografů i o teoretické zázemí média a alespoň orientační znalosti oboru. Absolvování předmětů zaměřených na novinářskou fotografii včetně praktických předmětů, viz prerekvizity

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK