PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Corporate Finance - JEM901
Anglický název: Corporate Finance
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:5/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
Třída: Externí předmět nevyučovaný na UK
Courses not for incoming students
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Ing. Monika Hollmannová (10.01.2020)
The course is taught at the University of Strasbourg and can be taken by students enrolled in Corporate Strategy and Finance program only.

The course presents advanced concepts for corporate finance (financial analysis of listed firms and groups, investment choice).
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Ing. Monika Hollmannová (13.01.2020)

Exam:  written exam
Other requirements: reading

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Ing. Monika Hollmannová (10.01.2020)

Advanced Corporate Finance, W. Elali & T.Trainor, Prentice Hall, 2008. Principles of Corporate Finance, R. Brealey, S. Myers & F. Allen, Mc Graw Hill, 2008

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Ing. Monika Hollmannová (13.01.2020)

- Firm valuation- International Financial Reporting Standards
- Financial analysis of public companies
- Corporate finance
- Corporate Finance

Hours of lectures: 63 

Teachers:

Raoul Gramling, MA
Christine Servey, MBA
Anaïs Hamelin, PhD, Prof.
Felix Noth, PhD, Prof.
David Demulier, MA

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK