PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
   Přihlásit přes CAS
Data Processing in Python - JEM207
Anglický název: Data Processing in Python
Český název: Data Processing in Python
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: písemná
Rozsah, examinace: 2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:130 / neurčen (60)
letní:neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. František Čech, Ph.D.
Mgr. Bc. Vít Macháček
Mgr. Martin Hronec
Vyučující: PhDr. František Čech, Ph.D.
Mgr. Martin Hronec
Mgr. Bc. Vít Macháček
Mgr. Jan Šíla, M.Sc.
Třída: Courses for incoming students
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Bc. Vít Macháček (12.10.2021)
The aim of the course is to provide hands-on experience to programming in Python with the special emphasis on data-manipulation and web-scraping.

Online meeting is available at: https://meet.google.com/zda-kefi-bsq?

Students will get the basics of Pandas, Numpy or Matplotlib and also collecting web data with requests and BeatifiulSoup. The students will also be guided through the modern social-coding and open-source technologies such as GitHub, Jupyter and Open Data.

The students will gain their experience using the data from the IES website and subject evaluation protocols.

The course would make use of the DataCamp online sources ( https://www.datacamp.com ) to provide the students with reliable and yet simple resources for learning Python programming.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: SCHNELLEROVA (24.10.2019)

Please switch to the english version.

Literatura -
Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Martin Hronec (14.02.2020)

Please switch to the english version.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: SCHNELLEROVA (24.10.2019)

Please switch to the english version.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (15.02.2020)

Previous experience with general coding is assumed - The course is designed for students that have at least some basic coding experience. It does not need to be very advanced, but they should be aware of concepts such as for loop, if and elsevariable or function.

No knowledge of Python is required for entering the course.

 

Topics:

 • Intro + GitHub, Jupyter, DataCamp
 • Strings, Floats, Integers, Lists, Dictionaries, Functions
 • Pandas, Matplotlib, Numpy
 • Object-Oriented Programming
 • HTML, XML, JSON
 • API + Scraping
 • Advanced Pandas
 • SQLite
 • Efficient Computing
 • Project Work 1
 • Project Work 2
 • Bokeh + GitHub Pages
Vstupní požadavky -
Poslední úprava: SCHNELLEROVA (24.10.2019)

Please switch to the english version.

Požadavky k zápisu -
Poslední úprava: SCHNELLEROVA (24.10.2019)

Please switch to the english version.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK