PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Mathematical Methods in Macroeconomics - JEM183
Anglický název: Mathematical Methods in Macroeconomics
Český název: Mathematical Methods in Macroeconomics
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 50 / 50 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Mgr. Michal Kubišta
doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JEM096
Záměnnost : JEM096
Je neslučitelnost pro: JEM096
Je záměnnost pro: JEM096
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (15.02.2020)
The course is focused on mathematical methods which are underlying modern economic theory such as difference and differential equations and their systems, dynamic optimization methods, dynamic programming, foundations of nonlinear dynamics and approximation methods such as linearization and log-linearization. Developed mathematical tools are used in solving important economic models such as IS-LM model or stochastic growth model. Students will use two mathematical programming environments - Mathematica and Matlab.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (15.02.2020)

Ronald Shone: Economic Dynamics: Phase Diagrams and their Economic Application, Cambridge University Press, 2003
Ronald Shone: An Introduction to Economic Dynamics, Cambridge University Press, 2001
Dawkins, Paul: Differential Equations�http://tutorial.math.lamar.edu/ (follow the link to Differential Equations (Math 3301) link).
Hájková, John, Kalenda, Zelený: Matematika, Matfyzpress, Praha 2006

Ljunqvist, Sargent: Recursive Macroeconomic Theory, third edition, The MIT Press 2012
Jianjun Miao: Economic Dynamics in Discrete Time, The MIT Press 2014
Jerome Adda and Russell Cooper: Dynamic Economics - Quantitative Methods and Applications

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: SCHNELLEROVA (18.11.2019)

Přejděte prosím na anglickou verzi, jsou tam všechny detaily kurzu.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (15.02.2020)Intro + Differential eqs., Exercises
Mathematica, Solow, Harrod-Domar, Exercises
Difference eqs, Multiplier-Accelerator
Systems of differential, ISLM
Dornbusch model, Intro to Matlab

Optimization in Matlab - Overlapping generations
Optimization (continuous), Ramsey model
Optimization (discrete), Belman equation (cake eating)
Growth model - application in Matlab

Growth model (conitnued), Overlapping generations model

Heterogeneous agents
Christmas lecture = repetition

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK