PředmětyPředměty(verze: 886)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Master's Thesis Seminar for CSF I - JEM169
Anglický název: Master's Thesis Seminar for CSF I
Český název: Master's Thesis Seminar for CSF I
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.
PhDr. Jiří Schwarz, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Třída: Courses not for incoming students
Je prerekvizitou pro: JEM170
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D. (18.11.2019)
The course is dedicated to the students starting to work on their diploma thesis. The seminars are organised as individual consultation on the first come, first served basis.
Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D. (24.10.2019)

McCloskey, D. (1999). Economical Writing. Waveland; 2nd edition.
Strunk, W. & E. B. White (2000). The Elements of Style. Longman; 4th edition.
Williams, J. M. (2010). Style: Lessons in Clarity and Grace. Longman; 10th edition.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D. (07.01.2020)

Please refer to JEM001.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D. (18.11.2019)

Students are distributed into 4 groups according to the file "seminars_dates," each student is assigned three specific dates for seminars to attend. For each seminar please prepare a short (5 minutes) but concrete talk. Content of the seminar:

  1. seminar - defense of the thesis proposal with hypotheses. What is your contribution to the research literature? What have you done on the thesis since June?
  2. seminar - detailed description of the methodology you plan to use to test your hypotheses. What have you done since the last seminar?
  3. seminar - defense of the first part of your thesis. What have you done since the last seminar? What is the detailed plan for the next semester? You must convince us that you are capable of writing a good thesis by mid-May/beg-Jan. Send the first draft of your thesis in advance.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK