PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Traditional and Alternative Risk Transfer in the Insurance Sector - JEM141
Anglický název: Traditional and Alternative Risk Transfer in the Insurance Sector
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 KZ [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ies.fsv.cuni.cz/en/syllab/JEM141
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
prof. Maurizio Pompella
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. (09.09.2020)
Not taught in 2020.
This 1-day seminar held on XX.YY.ZZZZ represents an introduction to the Insurance and Enterprise Risk Management, the Alternative Risk Transfer, Structured Insurance and Risk Securitization. Recommended for both bachelors and masters. Basic knowledge of risk management and Solvency II is recommended.
Deskriptory -
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. (09.09.2020)

1-day seminar on XX.YY.ZZZZ (9:00 - 15:00 in Room No. 314)

i) Front teaching: 1 hour introduction + 2 hours seminar = 3 hours seminar

ii) Tutorship 1 hour

iii) Final Exam (multiple choice written test) 1 hour

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. (11.10.2018)

Final written exam (100%)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK