PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Financial Modelling Using MS Excel and VBA - JEM128
Anglický název: Financial Modelling Using MS Excel and VBA
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 80 (80)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/syllab/JEM128
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.
Vyučující: Alessandro Chiari
doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.
Ing. Saida Teleu, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JEM189
Je neslučitelnost pro: JEM189
Anotace -
This course is aimed to present some financial and business models and to show how they can be developed, solved or simulated using Microsoft Excel and its embedded Visual Basic for Applications (VBA) programming language. After a general short repetition of Excel and basic teaching in VBA, the course covers standard financial models (portfolio models, option pricing, simulation, corporate finance etc.). The aim of the course is to be a hands-on course with little theory where the students implement what they have studied on previous courses. The course should serve to bridge the gap between financial theory and its implementation.
Poslední úprava: Jakubík Petr, doc. PhDr. Ing. et Ing., Ph.D., Ph.D. (05.11.2019)
Cíl předmětu -

This course is aimed to present some financial and business models and to show how they can be developed, solved or simulated using Microsoft Excel and its embedded Visual Basic for Applications (VBA) programming language. 

Poslední úprava: Jakubík Petr, doc. PhDr. Ing. et Ing., Ph.D., Ph.D. (05.11.2019)
Literatura -

BENNINGA S:. Financial Modeling. 2nd Edition. Cambridge (MA): MIT Press, 2000.
JACKSON M., STAUNTON M.: Advanced modeling in finance using Excel and VBA, New Jersey: Wiley & Sons Ltd, 2001.
WALKENBACH J: Excel 2003 Power Programming with VBA. New Jersey: Wiley Publishing, 2004.
WALKENBACH J: Microsoft Office Excel 2003 Programování ve VBA. Brno: Computer Press, 2006.

Poslední úprava: Bednařík Petr, PhDr., Ph.D. (15.05.2020)
Požadavky ke zkoušce -

Home exercises I - excel based (after 4 weeks of classes, at least 2 weeks DL) - weight 20%

Home exercises II – VBA based (after finishing all classes, at least 2 weeks DL) - weight 30%

Final project (after finishing all classes, DL end-July) - weight 50%

All three requirements can be a teamwork, group can contain up to three members.

Poslední úprava: Jakubík Petr, doc. PhDr. Ing. et Ing., Ph.D., Ph.D. (15.03.2021)
Sylabus -

MS Excel
 
 Introduction
 Functions
 Random numbers
 Data tables
 Advanced functions
 Goal Seek/ Solver
 Data Analysis

VBA

 Introduction
 VBA fundamentals
 Sub procedures
 Function procedures
 VBA techniques
 User Form
 Advanced User Form


Basic financial application which will be solved by MS Excel and VBA

Basics finance calculation
Net present Value, compounding interest

Corporate Finance
Cost of Capital
Financial Statement modeling
Valuation

Portfolio Models
Variance-covariance matrix
Betas and SML
Optimalization
Value at Risk

Option Pricing
Binomial option pricing
Black&Sholes

Poslední úprava: Jakubík Petr, doc. PhDr. Ing. et Ing., Ph.D., Ph.D. (28.02.2023)
Vstupní požadavky -

Pre-requisites:
Basic understanding of Finance Theory, especially in the areas of Corporate Finance and Pricing of Financial Securities and Derivatives

Poslední úprava: Jakubík Petr, doc. PhDr. Ing. et Ing., Ph.D., Ph.D. (05.11.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK