PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
International Macroeconomics and Finance - JEM111
Anglický název: International Macroeconomics and Finance
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 59 / 59 (59)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aEiButhqBxzi_wYesfsHT40V46IAvqJcL3RofwnXE8g41%40thread.tacv2/1644406963902?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22bc621551-e2c1-4800-9f8c-fb4a74ab17ad%22%7d
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D.
Alessandro Chiari
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro JEM111 (JEM004 nebo JEM216)}
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout HW 1.docx HW1 Alessandro Chiari
stáhnout Seminar 1.pptx Seminar01_intertemporal trade 2024 Alessandro Chiari
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (02.02.2024)
Tento kurz se zaměřuje na moderní makroekonomii pro malé otevřené ekonomiky s důrazem na témata spojená s mezinárodními finančními toky. Zabývá se přínosy a riziky liberalizace těchto mezinárodních finančních toků pro malé otevřené ekonomiky. Začíná studiem mezičasového obchodu mezi ekonomikami a determinací rovnovážného salda běžného účtu za předpokladu dokonalých finančních trhů. Následně jsou zkoumány problémy náhlého zamrznutí (sudden stops) mezinárodních finančních toků či dokonce obratu v jejich směru. Jedna z přednášek se věnuje vlivu fiskální politiky na běžný účet platební bilance (tzv. "twin deficit") a možné interpretaci tzv. Felsteinovy-Horiokovy hádanky. Je diskutován neoklasický model dlouhodobého růstu pro malé otevřené ekonomiky s úvěrovými omezeními. Studována je rovněž dlouhodobá cenová konvergence s využitím Balassova-Samuelsonova modelu. Pozornost je věnována i nedokonalostem finančního systému a jejich roli pro mezinárodní alokaci kapitálu. Druhý blok přednášek začíná studiem měnových krizí, vhodné volby kurzového režimu a teorie optimálních měnových zón. Následně se zaměřuje na cílování inflace v malé otevřené ekonomice, reakci centrální banky na kurzové šoky, použití devizových intervencí v režimu cílování inflace apod. Kurz předpokládá dobrou znalost makroekonomie uzavřené ekonomiky na úrovni magisterského studia.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (02.02.2024)

Tento předmět navazuje na pokročilý kurz makroekonomie a zaměřuje se na otázky specifické pro malé otevřené ekonomiky, včetně role nedokonalostí mezinárodních finančních trhů. Jeho absolvování umožňuje orientovat se v otázkách determinace běžného účtu platební bilance, dlouhodobého růstu, kurzových režimů i stablizační politiky pro tento typ ekonomik.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (20.02.2024)

• Obstfeld, M., Rogoff, K.: Foundations of International Macroeconomics. London: MIT Press, 1996.

• Romer, D., 1996, Advanced Macroeconomics. New York: McGraw-Hill.

• Barro, R., Sala-i-Martin, X, 1995, Economic Growth. New York: McGraw-Hill.

• Cashin, Paul, Kent, J. Christopher, 2003, "The Response of the Current Account to Terms of Trade Shocks: Persistence Matters ," IMF WP 03143, https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2003/wp03143.pdf

• Balassa, B., 1964, "The Purchasing Power Parity Doctrine: A Reappraisal," Journal of Political Economy, 72: 584-96.

• Samuelson, P.A., 1964, "Theoretical Notes on Trade Problems," Review of Economics and Statistics, 46 (May): 145-154.

• Čihák, M. and Holub, T., 2005, "Price Convergence in EU-accession Countries," Économie Internationale, No. 102, pp. 59-82.

• Holub, T. and Čihák, M., 2003, "Price Convergence: What Can the Balassa-Samuelson Model Tell Us?" Working Paper, no. 8/2003, Prague: Czech National Bank (http://www.cnb.cz/en/pdf/wp8-2003.pdf).

• Obstfeld, M., 1996, "Models of Currency Crises with Self-fulfilling Features," European Economic Review, vol. 40 (April), pp. 1037-48.

• Chang, R., Velasco, A., 1998, "Financial Crises in Emerging Markets: A Canonical Model," NBER Working Paper Series, no. 6606 (http://www.nber.org/papers/w6606).

• Krugman, P., 1999, "Balance Sheets, the Transfer Problem, and Financial Crises," International Tax and Public Finance, 6, 459-472.

• DeLong, j. B., 2001, "The International Crises of the 1990s: Analytics" (http://www.j-bradford-delong.net).

• Linhart, C. M.; Rogoff, K. S. (2008): Is the 2007 U.S. Sub-Prime Financial Crisis So Different? An International Historical Comparison. NBER Working Paper No. 13761.

• Fischer, S., 2001, "Exchange Rate Regimes: Is the Bipolar View Correct?" A Lecture Delivered at the Meetings of the American Economic Association, New Orleans, January 6 (http://www.imf.org/external/np/speeches/2001/010601a.pdf).

• Mundell, R., 1961, "A Theory of Optimum Currency Areas," American Economic Review, vol. 51, pp. 657-664.

• McKinnon, R.I., 1963, "Optimum Currency Areas," American Economic Review, vol. 53, pp. 717-725.

• Holub, T., 2003, "Importing Low Inflation via Pegged Exchange Rates, Currency Boards and Monetary Unions," ICEG European Center, Working Paper 21, February 2003. 

• CNB (2023): Analyses of the Czech Republic's current economic alignment with the euro area, December, https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/en/monetary-policy/.galleries/strategic_documents/analyses_of_alignment_2023.pdf

• Christiano, Lawrence J., Mathias Trabandt, and Karl Walentin. 2007, November. Introducing Financial Frictions and Unemployment into a Small Open Economy Model.  Working paper series 214, Sveriges Riksbank (Central Bank of Sweden).

• Stiglitz, J. E., Weiss, A., 1981, "Credit rationing in markets with imperfect information".

• Kyiotaki, N., Moore, J., 1997, "Credit cycles", Journal of Political Economy, vol 105, No. 2, pp. 211 -248.

• Svensson, L. E. O, 2000, "Open-Economy Inflation Targeting". London: CEPR Discussion Paper, 1989 (October).

• Fraga, A., I. Goldfajn, and A. Minella, 2003, "Inflation Targeting in Emerging Market Economies." Cambridge, MA, NBER Working Paper Series, 10019 (October).

• Mishkin, F. S.,  Schmidt-Hebbel, K. (2006): "Does Inflation Targeting Make a Difference?" CNB Working Paper, no. 13/2006 (http://www.cnb.cz/www.cnb.cz/en/research/research_publications/cnb_wp/2006/cnbwp_2006_13.html).

• Irineu E. de Carvalho Filho (2011): "28 Months Later: How Inflation Targeters Outperformed Their Peers in the Great Recession," The B.E. Journal of Macroeconomics: Vol. 11: Iss. 1 (Topics) (http://www.bepress.com/bejm/vol11/iss1/art22).

• Rose, A.K. (2014): "Surprising similarities: recent monetary regimes of small economies," Journal of International Money and Finance, 49, 5-27.

• Andersena, T.B., Malchow-Møllerb, N., Nordvigc, J. (2015): "Inflation targeting and macroeconomic performance since the Great Recession." Oxford Economic Papers, 67(3), 2015, 598-613.

• Gali J., Monacelli, T., 2005, "Monetary Policy and Exchange Rate Volatility in a Small Open Economy", The Review of Economic Studies, vol 72, No. 3 (July 2005), pp. 707 - 734.

• Calvo, G. A., and C. M. Reinhart. "Fear of Floating." Cambridge, MA, NBER Working Paper, 7993, 2000.

• Bofinger, P., and T. Wollmershaeuser, 2001, "Managed Floating: Understanding the New International Monetary Order." London: CEPR Discussion Paper, 3064.

• Goldstein, M., 2002, "Managed Floating Plus." Washington, D.C.: Institute for International Economics, Policy Analyses in International Economics, 66.

• Edison, H. J.1 1993, "The Effectiveness of Central Bank Intervention: A Survey of the Literature after 1982." Princeton: Princeton University, Special Papers in International Economics, 18, 1993.

• Sarno, L., and M. P. Taylor, 2001, "Official intervention in the foreign exchange market: Is it effective and, if so, how does it work?" Journal of Economic Literature, 39 (3), 839-868.

• Holub, T., 2004, "Foreign Exchange Interventions Under Inflation Targeting: The Czech Experience." CNB IRPN, no. 1/2004.

• Geršl, A., Holub, T. Foreign Exchange Interventions Under Inflation Targeting: The Czech Experience. Contemporary Economic Policy, 2006, vol. 24, no. 4 (October), pp. 475-491, ISSN 1074-3529.

• Disyatat, P., and G. Galati, 2005, "The effectiveness of foreign exchange intervention in emerging market countries: evidence from the Czech koruna." Basel, BIS Working Paper, 172, 2005.

• Égert, B. and L. Komárek, 2005, "Foreign Exchange Interventions in the Czech Republic: Did They Matter?" Prague, CNB Working Paper Series.

• Cavusoglu, N., 2010, Exchange Rates and the Effectiveness of Actual and Oral Official Interventions: A Survey of Findings, Issues and Policy Implications. Global Economy Journal, vol. 10, iss. 4, article 3.

• Gnabo, J-Y, De Mello, J., Moccero, D., 2010, "Interdependencies between Monetary Policy and Foreign Exchange Interventions under Inflation Targeting: The Case of Brazil and the Czech Republic", International Finance, vol. 13, issue 2, pp 195 - 211. 

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (02.02.2024)

Přednáška + seminář (v první polovině kurzu zejména procvičování formou počítání příkladů, ve druhé polovině pak prezentace odborných článků)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (02.02.2024)

písemné úkoly: 40 % (10 domácích úkolů maximálně po 4 bodech za každý, tj. celkem 40 bodů)

aktivita na seminářích 4 % (maximálně 4 body)

závěrečná zkouška 56 % (tj. maximálně 56 bodů; písemná prezenční zkouška)

 

Známkování odpovídá standardní stupnici pro FSV UK

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (02.02.2024)


19.2. Lecture: Benefits of international financial liberalisation in the 2-period model of intertemporal trade; Seminar: BoP terminology and identities; 2-period model - exercises 

26.2. Lecture: Further issues: borrowing constraints, productive economy, large economies; Seminar: 2-period model extensions - exercises

4.3. Lecture: Welfare implications of sudden stops in international financial flows; Seminar: Sudden stops and capital flight - exercises 

11.3. Lecture: Twin deficits in the OLG model, Feldstein-Horioka puzzle; Seminar: OLG model - exercices

18.3. Lecture: CA dynamics in the infinite-horizon model with perfect financial markets; Seminar Infinite horizon - exercises

25.3. Lecture: Long-term economic growth with international borrowing constraints; Seminar: Terms-of-trade shocks and CA balance 

(1.4. Easter holiday)

8.4. Lecture: Price level convergence and the Ballassa-Samuelson effect; Seminar guest lecture: Equilibrium real interest rate (r*) in large vs. small-open economies (speaker: Jan Vlček)

15.4. Lecture: Financial imperfections and international financial flows; Seminar: Financial imperfections - 2 country model

22.4. Lecture i: Fundamental-based vs. self-fulfilling currency crisis; Lecture ii: Exchange rate mismatches and their implications

29.4. Lecture: OCA and exchange rate regime choice; Seminar: CNB's analyses for euro adoption

6.5. Lecture: Inflation targeting in small open economies, the exchange rate transmission channel; Seminar: Performance of IT during the GFC in comparison with hard pegs 

13.5. Lecture: Foreign exchange interventions under the inflation targeting regime; Seminar: Exchange rate as an unconventional monetary policy instrument 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. (02.02.2024)

absolvování kurzu makroekonomie uzavřené ekonomiky na středně pokročilé úrovni

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK