PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Corporate Governance - JEM100
Anglický název: Corporate Governance
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 97 (97)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ies.fsv.cuni.cz/en/syllab/JEM100
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Vyučující: Mgr. Alina Cazachevici
Mgr. Martin Čovan
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Jaroslav Pavlíček, M.A.
Neslučitelnost : JEM188
Anotace -
Poslední úprava: prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. (10.02.2019)
The seminar is dedicated to discussion of corporate governance concepts and practical problems.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. (10.02.2019)

The aim of the course is to introduce students to various topics of corporate governance and to train them to be properly able to analyse, present and discuss corporate governance issues.

Literatura -
Poslední úprava: prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. (10.02.2019)

Core:

G20_OECD Priciples of Corporate Governance 2015

Christine A.Mallin: Corporate Governance, Oxford University Press, 2004
R.A.G.Monks, N. Minow: Corporate Governance, 2nd edition, Blackwell Publishing, 2001
Adrian Cadbury: Corporate Governance and Chairmanship - A Personal View, OUP 2002
Fabrizio Barca, Marco Becht: The Control of Corporate Europe, OUP 2002
R. I. (Bob) Tricker, Robert Ian Tricker: Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices, Oxford University Press, 2015 

Additional:

Corporate Governance - The International Library of Critical Writings in Economics 106, Vol. I - Vol. IV (ILCWE)
Mejstřík, M. (1999). "Privatization, Foreign Investment and Corporate Governance: Theory and Practice in the Czech Republic." IES Occasional Paper 1/1999, IES FSV. Charles University
Keasey, K., Thompson, S., Wright, M. (eds.) (2005). Corporate Governance Accountability, Enterprise and International Comparisons; John Wiley and Sons, Ltd.

Metody výuky -
Poslední úprava: Jaroslav Pavlíček, M.A. (17.01.2019)

The course takes form of seminar sessions. In the first part of the semester, students are introduced to various topics in corporate governance. The second part of the semester is be dedicated to students’ presentations of corporate governance problems and discussion.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Jaroslav Pavlíček, M.A. (07.02.2019)

The final grade consists of four ingredients:

Presentation on selected topic from CG (max 35 points)
Essay (max 40 points)
Evaluation of someone’s essay (max 15 points)
Active participation (max 10 points) 

Grading scale:

A: above 90 (not inclusive)
B: between 80 (not inclusive) and 90 (inclusive)
C: between 70 (not inclusive) and 80 (inclusive)
D: between 60 (not inclusive) and 70 (inclusive)
E: between 50 (not inclusive) and 60 (inclusive)
F: below 50 (inclusive)

Necessary conditions to pass:

at least 50% points from presentation, essay and essay evaluation
at least 60% attendance

Sylabus -
Poslední úprava: Jaroslav Pavlíček, M.A. (17.01.2019)

Seminar 1:

Course Information
Basic concepts 

Seminar 2-5:

Advanced corporate governance topics
Guest lectures 

Seminar 6-12:

Students’presentations and discussion

The class materials during the semester are regularly updated in Moodle.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK