PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Asset Pricing - JEM092
Anglický název: Asset Pricing
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 185 / 185 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. František Čech, Ph.D.
Vyučující: PhDr. František Čech, Ph.D.
Mgr. Lukáš Petrásek
Attila Sarkany
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JEM186
Je neslučitelnost pro: JEM186
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. František Čech, Ph.D. (05.02.2024)
The course provides the fundamentals of modern asset pricing theory and is designed for students interested in investment decision making, portfolio theory, and risk management. Topics covered include portfolio and diversification theory, equilibrium capital markets, and portfolio performance measures.

There are no formal prerequisites for the course. However, knowledge up to the level of Statistics (JEB105), Econometrics I & II (JEB109, JEB110), and Data Science with R I (JEM227) is assumed and expected.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. František Čech, Ph.D. (05.02.2024)

The final mark of up to 100 points consists of:

 • Activity during lecture/seminar: 5 points
 • Final Exam: 50 (required at least 25 points)
 • Home assignments: 45 (required at least 22.5 points)

 Grading scale (p = total points):

 • A: p > 90
 • B: 80 < p =< 90
 • C: 70 < p =< 80
 • D: 60 < p =< 70
 • E: 50 < p =< 60
 • F: p < 50

 


Exam 1: 28.5.2024; 9:30-10:50 (room 109)
Exam 2:   4.6.2024; 9:30-10:50 (room 109)
Exam 3: 18.6.2024; 9:30-10:50 (room 314)

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. František Čech, Ph.D. (05.02.2024)

The course closely follows two textbooks:

 • Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A. (2014): Investments, New York: McGraw-Hill.
 • Bali, T. G., Engle, R. F. and Murray, S. (2016) Empirical asset pricing: The cross-section of stock returns. Wiley-Blackwell.  
 • Hull, J.C. (2015): Risk Management and Financial Institutions, New Jersey: Wiley.

Other recommended textbooks:

 • Reilly, F., Brown, K. and Leeds, S. J. (2018) Investment Analysis and Portfolio Management.
 • Back, K. E., (2017): Asset pricing and portfolio choice theory, Oxford: Oxford University Press.
 • Cochrane, J. H. (2005): Asset Pricing, Princeton: Princeton University Press.
 • Munk C. (2007): Financial Asset Pricing Theory, Oxford: Oxford University Press.
 • Sharpe, W.S. (2008): Investors and Markets_ Portfolio Choices, Asset Prices, and Investment Advice, Princeton: Princeton University Press.
Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. František Čech, Ph.D. (05.02.2024)

SYLLABUS

INTRODUCTION

 • Investment Environment
 • Asset Classes and Financial Instruments
 • Risk, Return, and Historical Record
 • BKM Ch 1, 2, 5 / RBL Ch 1, 2

PORTFOLIO THEORY AND PRACTICE

 • Capital Allocation to Risky Assets
 • Optimal Risky Portfolios
 • Index Models
 • BKM Ch 6-8 / RBL Ch 6

EQUILIBRIUM CAPITAL MARKETS

 • Capital Asset Pricing Model
 • Arbitrage Pricing Theory
 • BKM Ch 9, 10, 13 / RBL Ch 7

APPLIED PORTFOLIO MANAGEMENT

 • Portfolio Performance Evaluation
 • BKM 24 / RBL Ch 18

VALUE-AT-RISK

 • Risk Management
 • Value-at-Risk
 • Expected Shortfall
 • Coherent Risk Measures
 • Extreme Value Theory
 • Back-Testing
 • H 12

HOMEWORK 1 - data collection

 • assigned: March 19, 2024
 • deadline: April 9, 2024

EMPIRICAL ASSET PRICING - Preliminaries

 • Preliminaries

 • Summary Statistics 
 • Correlation
 • Persistence Analysis
 • Portfolio Analysis
 • Fama and Macbeth Regression Analysis
 • BEM Ch 1 - 6

HOMEWORK 2 - Empirical Asset Pricing I

 • assigned: April 16, 2024
 • deadline: May 7, 2024

EMPIRICAL ASSET PRICING - The Cross-Section of Stock Returns

 • Market Factor
 • Beta
 • The Size Effect
 • The Value Premium
 • The Momentum Effect
 • Short-Term Reversal
 • Liquidity
 • Skewness
 • Idiosyncratic Volatility
 • BEM Ch 7-15

HOMEWORK 3 - Empirical Asset Pricing II

 • assigned: April 30, 2024
 • deadline: June 11, 2024

Note: The instructor reserves the right to modify the content of the course and will notify students accordingly (in class and in Student Information System).

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK