PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Introductory Econometrics - JEM062
Anglický název: Introductory Econometrics
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 50 / 50 (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/syllab/JEM062
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D.
Vyučující: Periklis Brakatsoulas
PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D.
Mgr. Jan Šíla, M.Sc.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D. (24.10.2019)
Cílem kurzu je vybudovat, zrevidovat a systematizovat ekonometrické znalosti studentů. Nejdříve zopakujeme základy statistiky a následně se zaměříme především na praktickou aplikaci ekonometrických technik. Po většinu semestru se budeme zabývat lineárním regresním modelem a jeho odhadem pomocí metody nejmenších čtverců (OLS), základní, leč efektní techniky v arzenálu každého ekonoma. Během kurzu společně probereme základy ekonometrie: od opakování statistiky přes teorii a intuici odhadu metodou OLS, testování hypotéz, předpoklady lineárního regresního modelu, jejich možná narušení a vhodné nápravy, až po pokročilejší témata jako např. problém endogenity. Pro dobré pochopení limitací regresní analýzy bude opakovaně diskutována problematika kauzality. Každé téma bude ilustrováno na aplikovaném příkladě a procvičeno na seminářích.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D. (24.10.2019)

Kurz je doporučen studentům, kteří absolvovali základní statistiku a chtějí porozumět základům kvantitativní empirické práce v ekonomii. Ekonometrie je neocenitelným nástrojem pro pochopení vztahů mezi ekonomickými proměnnými, jelikož umožňuje překlenout propast mezi ekonomickými teoriemi a reálnými daty. Ekonometrie může být užitečná v mnoha oblastech vašeho profesního i osobního života. Ať už jde o predikce, testování (nejen) ekonomických teorií, odhady numerických vztahů mezi proměnnými pro tvůrce politik či akademické publikum, nebo jen o vaši zvědavost.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D. (24.10.2019)

Základní učebnice (vybrané kapitoly):
   Studenmund, A. H. (2016). Using Econometrics: A Practical Guide. Pearson Education, 7th Edition, pdf (případně e-book 7th Global Ed. z 2017 či 6th International Ed. z 2014).
   Wooldridge, J. M. (2016). Introductory Econometrics: A Modern Approach. Cengage, 6th Edition, pdf (případně 5th Ed. z 2012 či 7th Ed. z 2018).

Porovnání edic a stránkování naleznete v souboru Textbooks_contents.pdf

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK