PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Introductory Econometrics - JEM062
Anglický název: Introductory Econometrics
Český název: Introductory Econometrics
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 76 / 76 (76)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/syllab/JEM062
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D.
Hieu Nguyen Thi Hoang
Ing. Alena Pavlova
Třída: Courses for incoming students
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D. (23.09.2021)
Cílem kurzu je vybudovat, zrevidovat a systematizovat ekonometrické znalosti studentů. Nejdříve zopakujeme základy statistiky a následně se zaměříme především na praktickou aplikaci ekonometrických technik. Po většinu semestru se budeme zabývat lineárním regresním modelem a jeho odhadem pomocí metody nejmenších čtverců (OLS), základní, leč efektní techniky v arzenálu každého ekonoma. Během kurzu společně probereme základy ekonometrie: od opakování statistiky přes teorii a intuici odhadu metodou OLS, testování hypotéz, předpoklady lineárního regresního modelu, jejich možná narušení a vhodné nápravy, až po pokročilejší témata jako např. problém endogenity či logistickou regresi. Pro dobré pochopení limitací regresní analýzy budeme opakovaně diskutovat problematiku kauzality. Každé téma bude ilustrováno na aplikovaném příkladě a procvičeno na seminářích.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D. (12.09.2021)

Kurz je doporučen studentům, kteří absolvovali základní statistiku a chtějí porozumět základům kvantitativní empirické práce v ekonomii. Ekonometrie je neocenitelným nástrojem pro pochopení vztahů mezi ekonomickými proměnnými, jelikož umožňuje překlenout propast mezi ekonomickými teoriemi a reálnými daty. Ekonometrie může být užitečná v mnoha oblastech vašeho profesního i osobního života. Ať už jde o predikce, testování (nejen) ekonomických teorií, odhady numerických vztahů mezi proměnnými pro tvůrce politik či akademické publikum, nebo jen o vaši zvědavost.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D. (11.02.2023)

Základní učebnice (vybrané kapitoly):
   Studenmund, A. H. (2016). Using Econometrics: A Practical Guide. Pearson Education, 7th Ed., .pdf (případně e-book 7th Global Ed. z 2017 či 6th International Ed. z 2014).
   Wooldridge, J. M. (2016). Introductory Econometrics: A Modern Approach. Cengage Learning, 6th Ed., .pdf (případně 5th Ed. z 2012 či 7th Ed. z 2018).

Porovnání edic a stránkování naleznete v souboru Textbooks_contents.pdf.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D. (12.09.2021)

Předpokládá se znalost základních statistických pojmů, které budou shrnuty během první přednášky. Stručný přehled najdete v učebnici Studenmund (2016, [2014]), kapitole 17 [15]: Statistical Principles. Podrobnější shrnutí lze nalézt v učebnici Wooldridge (2016), Appendix B a C-1 až C-3. Užitečný úvod do statistiky (Harvard University) je k dispozici na youtube.

Předpokládá se i znalost základní maticové algebry, která je důležitá pro pochopení obsahu některých přednášek a cvičení. Souhrn maticové algebry lze nalézt v učebnici Wooldridge (2016), Appendix D. Užitečná shrnutí s příklady na procvičení a řešeními najdete např. i zde nebo na Khan Academy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK