PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Financial Econometrics I - JEM059
Anglický název: Financial Econometrics I
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 40 / 40 (59)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D.
doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
Mgr. Josef Kurka
Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. (18.09.2012)

The objective of the course is to introduce advanced time series methods. Students will be able to use the modern financial econometric tools after passing this course and will be prepared to continue in the Quantitative Finance II course. Part of the course is also focused on the high frequency data econometrics.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. (03.10.2017)

There will be bi-weekly home assignments based on the methods covered by the lectures. The seminars will be used to presnet the homeworks, discuss the problems, etc.

 

Grading

Assignments and Presentations: 0 - 40%

Midterm Exam: 0 - 20% 

Final Exam: 0 -  40% 

 
Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. (13.02.2014)

Campbell, Lo and MacKinlay (CLM): The Econometrics of Financial Markets,
Princeton, 1997.

Tsay R.S.: Analysis of Financial Time Series, Wiley, 2002.

Hamilton J.C. (HJ): Time Setries Analysis, Princeton, 1994

Evzen Kocenda, Alexander Cerny (2007) Elements of Time Series Econometrics. The
Karolinum Press, UK

Walter Enders (2004) .Applied Econometric Time Series, Second Edition

J. Baruník and L.Vácha (2007-2013): Lecture Notes

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. (13.02.2014)

1. Introduction to Financial Time Series (Assets, Prices, Random Walk, Moving average Models

2. Predictability of Asset Returns - Definitions, Testing Random Walk, Unit Root

3. Linear Models of Financial Time Series - Moving Average Models, AR, ARMA, ARIMA.

4. Linear Models of Financial Time Series II - Moving Average Models, AR, ARMA, ARIMA.

5. Introduction to Nonlinearities in Financial Data I

6. Introduction to Nonlinearities in Financial Data II

7. High-frequency financial models - Microstructure noise

8. High-frequency financial models - Simulation of continuous-time processes

9. High-frequency financial models - Realized Measures

10. High-frequency financial models II - Realized Measures

11. High-frequency financial models - Forecasting

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK