PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Financial Markets Instruments II - JEM036
Anglický název: Financial Markets Instruments II
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 59 / 59 (97)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Vyučující: Mgr. Josef Bajzík
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Mgr. Petr Polák, M.Sc., Ph.D.
Mgr. Nikol Poláková
Třída: Courses for incoming students
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Fixed Income Securites.pdf PhDr. František Čech, Ph.D.
stáhnout L01(EssentialsOfBondPricing).pptx Prezentace prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
stáhnout L02(AnalysisOfYieldCurve).pptx Prezentace prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
stáhnout L03(MeasuringMarketAndCreditRisk).pptx Prezentace prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
stáhnout L04(Mortgages).pptx Prezentace prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
stáhnout L05(MoneyMarketInstruments).pptx Prezentace prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
stáhnout L06(InterestRateSwap).pptx Prezentace prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
stáhnout L07(ForwardRateAgreement).pptx Prezentace prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
stáhnout L08(CurrencyAndEquitySwaps).pptx Prezentace prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
stáhnout L09(CreditDerivatives).pptx Prezentace prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
stáhnout Swaps.pdf PhDr. František Čech, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Čuprová (07.06.2020)
Kurz Nástroje finančních trhů II navazuje ve stejném stylu na kurz Nástroje finančních trhů I. Jeho cílem je poskytnout základní až středněpokročilé poznatky v oblasti teoretických východisek a praktického fungování vybraných segmentů finančího trhu, jmenovitě pevně úročených instrumentů (obligace, repo operace, hypotéky), swapových obchodů a kreditních derivátů. Důraz je kladen na pochopení úlohy těchto instrumentů při řízení finančních rizik a při provádění spekulačních, zajišťovacích a arbitrážových obchodů.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Čuprová (07.06.2020)

Základní doporučená literatura:

Handouts: 03 Fixed Income Securities, 04 Swaps Contracts

Blake D.: Financial Market Analysis, New York: McGraw-Hill, 1990. (The Czech translation and the second edition is available)

Hull J.: Options, Futures, and Other Derivative Securities, New Jersey: Prentice-Hall International, 1993.

Björk, T. : Arbitrage Theory in Continuous Time. 3rd edition. Oxford: Oxford University Press, 2009.

 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Čuprová (07.06.2020)

Část I: Cenné papíry s pevným úročením
1. Obligace: klasifikace obligací, férová cena konvenční obligace, čistá a plná cena, výnosové míry obligace (výnos do splatnosti, výnos za dobu držení, běžný výnos).
2. Analýza výnosové křivky: křivka nulových sazeb (metoda porcování obligace, Metoda syntetické bezkupónové obligace), křivka implikovaných forvardových sazeb, očekávané změny úrokových sazeb, křivka pari sazeb, oceňování obligací s pohyblivým kupónem, obligace indexovaná o inflaci (kritická inflace), teorie výnosové křivky.
3. Měření úrokového rizika: druhy rizik, durace a její vlastnosti (míra úrokového rizika, imunizační vlastnost), konvexnost.
4. Dohoda o prodeji a zpětném nákupu: klasické repo (právní versus ekonomický přístup k repu, terminologie, zálohování), užití repo operací (financování dlouhé pozice, pokrytí krátké pozice, posilování výnosů, zvyšování finanční páky, řízení likvidity).
5. Hypoteční půjčky a cenné papíry kryté hypotékou: klasická hypotéka (matematika hypotečních plateb), předsplátky (riziko prodloužení a zkrácení splácení), hypotéky upravené o inflaci (hypotéka s graduován splácením, hypotéka upravená o cenovou hladinu, dvousazbová hypotéka), hypotéka upravená o časový nesoulad (hypotéka s upravitelnou sazbou, hybridní hypotéka), cenné papíry kryté hypotékou (sekuritizace hypoték, průchozí cenné papíry, obligace jištěně hypotékou, porcované cenné papíry kryté hypotékou).
6. Cenné papíry peněžního trhu: konvence peněžního trhu, kótování na výnosové a diskontní bázi, nástroje peněžního trhu (depozitum peněžního trhu, obchodovatelný vkladový certifikát).

Část II: Swapy
7. Úrokový swap: mechanismus swapového kontraktu, podstupování a transformování úrokového rizika, zajišťování, arbitrážové obchody s pohledávkami a závazky, arbitráž s novými emisemi, uskladňování úrokového swapu, ohodnocování swapu.
8. Dohoda o budoucí úrokové sazbě (FRA): tržní konvence, zajišťování pomocí FRA, FRA stripy, cenové souvislosti s futuritními kontrakty, cenové souvislosti se swapy.
9. Měnový swap: příbuzné finanční instrumenty, řízení rizika pomocí měnového swapu, arbitráž s novými emisemi, uskladňování měnového swapu, ohodnocování.
10. Akciový swap: mechanismus swapového kontraktu, akciový swap s pevnou a pohyblivou jistinou, esoterické swapy, swapce.
11. Kreditní deriváty: kreditní swap (swap kreditního selhání, swap veškerého výnosu), úloha SPV při strukturování swapu, kreditní opce (kreditní úrovňová a spreadová opce), kreditní forward, kreditní obligace (CLN).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK