PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Financial Markets Instruments I - JEM035
Anglický název: Financial Markets Instruments I
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 50 / 50 (185)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://samba.fsv.cuni.cz/~dedek
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Vyučující: prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Mgr. Petr Polák, M.Sc., Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout FI01(Futures Contracts).doc Skripta prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
stáhnout FI02(Option Contracts).doc Skripta prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
stáhnout L10(EssentialsOfFuturesTrading).pptx Prezentace prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
stáhnout L11(ExamplesOfFinancialFutures).pptx Prezentace prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
stáhnout L12(CostOfCarryModel).pptx Prezentace prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
stáhnout L13(SpeculationWithFutures).pptx Prezentace prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
stáhnout L14(ArbitrageWithFutures).pptx Prezentace prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
stáhnout L15(HedgingWithFutures).pptx Prezentace prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
stáhnout L16(EssentialsOfOptionContracts).pptx Prezentace prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
stáhnout L17(OptionCombinations).pptx Prezentace prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
stáhnout L18(PricingOfOptionContracts).pptx Prezentace prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
stáhnout L19(SensitivityAnalysis).pptx Prezentace prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
stáhnout L20(TradingStrategiesWithOptions).pptx Prezentace prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
stáhnout L21(ExoticOptions).pptx Prezentace prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Čuprová (07.06.2020)
Cílem kurzu je poskytnout základní až středněpokročilé poznatky v oblasti teoretických východisek a praktického fungování vybraných segmentů finančího trhu, jmenovitě termínových a opčních kontraktů. Důraz je kladen na pochopení úlohy těchto instrumentů při řízení finančních rizik a při provádění spekulačních, zajišťovacích a arbitrážových obchodů. Na tento kurz ve stejném stylu navazuje v letním semestru kurz Nástroje finančních trhů II.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Čuprová (07.06.2020)

Základní odporučená literatura:

Blake D.: Financial Market Analysis, New York: McGraw-Hill, 1990. (second edition is available)


Hull J.: Options, Futures, and Other Derivative Securities, New Jersey: Prentice-Hall International, 1993.

 

Doporučená literatura: 

Colburn J. T.: Trading in Options on Futures, New York: New York Institute of Finance, 1990.


Dothan M. U.: Prices in Financial Markets, Oxford: Oxford University Press, 1990.


Hull J.: Introduction to Futures and Options Markets, New Jersey: Prentice-Hall International, 1991.

 

Ostatní studijní materiály jsou dostupné z osobní webové stránky prof. Dědka: http://dedeklegacy.cz/index.html

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Petr Polák, M.Sc., Ph.D. (05.10.2021)

Please see english version for more details

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: SCHNELLEROVA (24.10.2019)

Přejděte prosím na anglickou verzi.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Čuprová (07.06.2020)

Část I: Futuritní obchody
1. Základní rysy forwardových a futuritních obchodů: rozdíl mezi forwardovým a futuritním obchodem, praktické aspekty obchodování (clearingové středisko, systém záloh, tržní aktualizace, dodací proces, limity), báze (contango, backwardation).
2. Příklady finančních futuritních kontraktů: akciový futuritní kontrakt, měnový futuritní kontrakt, krátkodobý úrokový futuritní kontrakt, dlouhodobý úrokový futuritní kontrakt (cenový faktor, obligace nejlevnější k dodání).
3. Model držebného: odvození základního vztahu, oceňování futuritních kontraktů, férová cena futuritních kontraktů (krytá a nekrytá úroková parita, implikované forwardové sazby).
4. Spekulační futuritní obchody: základní rysy spekulačního obchodu (finanční páka), otevřená obchodní pozice (dlouhá a krátká pozice), spreadové obchody (vnitrokontraktní spread, motýlí spread), obchodování s bází.
5. Arbitrážové futuritní obchody: základní rysy arbitrážového obchodu, krabicová arbitráž, konverzní arbitráž.
6. Zajišťovací futuritní obchody: typologie zajišťování, zajišťování pomocí spotových obchodů, základní prvky futuritního zajištění (zajišťovací poměr, zajišťovací efektivnost), bazické riziko, interpolativní zajištění, zajišťovací poměr minimalizující rozptyl, praktické příklady futuritního zajišťování.

Část II: Opční kontrakty
6. Mechanika opčních kontraktů (základní pojmy, hokejkové diagramy, praktické aspekty obchodování)
7. Příklady opčních kontraktů (akciový, měnový, úrokový, indexový)
8. Základy oceňování opcí (binomický model, Black-Scholesova formule, parametry citlivosti, parita prodejní a kupní opce)
9. Kombinování opcí (straddle, spread, pokrytá opce,aj.)
10. Opční obchody (poziční a spreadový spekulační obchod, rámečková arbitráž, zajišťování pomocí opcí)
11. Exotické opce (asijské, bariérové, korelační, hybridní, aj.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK