PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Corporate Finance - JEM034
Anglický název: Corporate Finance
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 97 / 59 (97)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Studenti, kteří již splnili JEM187, JEM188 či JEM189 musí o zápis na předmět požádat garanta předmětu. // Students, who already completed JEM187, JEM188 or JEM189 need to ask the course guarantor for the enrollment.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Olga Bychkova, M.A.
Vyučující: Shahriyar Aliyev
Olga Bychkova, M.A.
Jaroslav Pavlíček, M.A.
Binyi Zhang
Záměnnost : JEM187, JEM188, JEM189
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Corporate Finance (Syllabus).pdf Olga Bychkova, M.A.
stáhnout Principles of Corporate Finance (10th edition).pdf Olga Bychkova, M.A.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Olga Bychkova, M.A. (20.09.2017)
The course provides students with the principles of corporate finance and their practical applications. It covers deeper insight into valuation of bonds and stocks, decision-making within corporations, theory of capital structure and management, and related topics of
payout and debt policies. In addition, the course covers basics of pricing derivative securities and managing risk.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Olga Bychkova, M.A. (20.09.2017)

The main textbook for this course is: Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2011) Principles of corporate finance - 10th edition. McGraw-Hill Education.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Olga Bychkova, M.A. (03.07.2019)

Grading is based on three components:


30% Problem sets (home assignments distributed biweekly, due two weeks later)

30% Midterm exam

40% Final exam

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Olga Bychkova, M.A. (03.07.2019)

Main Topics Covered

1. Review of key finance concepts: present value, valuation of bonds and stocks, investment criteria (chapters 2-5).

2. Making investment decisions and project analysis (chapters 6 and 10).

3. Investments, strategy, and economic rents (chapter 11).

4. Risk, return, and the cost of capital: CAPM and APT (chapters 7-9).

5. Efficient markets, corporate financing and how corporations issue securities (chapters 13-15).

6. Payout and debt policies (Modigliani and Miller propositions) and corporate borrowing (chapters 16-18).

7. Introduction to derivative securities: real options (chapters 20-22).

8. Managing risk: forwards and futures (chapter 26).

9. Financial analysis, planning, and working capital management (chapters 28-30) (if time permits).

10. Mergers (chapter 31) (if time permits).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK