PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Corporate Finance - JEM034
Anglický název: Corporate Finance
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 97 / 97 (97)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Záměnnost : JEM187, JEM188, JEM189
Je neslučitelnost pro: JEM187, JEM188, JEM189
Je záměnnost pro: JEM189, JEM187, JEM188
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Corporate Finance (Syllabus).pdf Olga Bychkova, M.A.
stáhnout Principles of Corporate Finance (10th Edition).pdf Olga Bychkova, M.A.
Anotace - angličtina
The course provides students with the principles of corporate finance and their practical applications. It covers deeper insight into valuation of bonds and stocks, decision-making within corporations, theory of capital structure and management, and related topics of
payout and debt policies. In addition, the course covers basics of pricing derivative securities and managing risk.
Poslední úprava: Bychkova Olga, M.A. (20.09.2017)
Literatura - angličtina

The main textbook for this course is: Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2011) Principles of corporate finance - 10th edition. McGraw-Hill Education.

Poslední úprava: Bychkova Olga, M.A. (20.09.2017)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

Grading is based on three components:


30% Problem sets (home assignments distributed biweekly, due two weeks later)

30% Midterm exam

40% Final exam

Poslední úprava: Bychkova Olga, M.A. (03.07.2019)
Sylabus - angličtina

Main Topics Covered

1. Review of key finance concepts: present value, valuation of bonds and stocks, investment criteria (chapters 2-5).

2. Making investment decisions and project analysis (chapters 6 and 10).

3. Investments, strategy, and economic rents (chapter 11).

4. Risk, return, and the cost of capital: CAPM and APT (chapters 7-9).

5. Efficient markets, corporate financing and how corporations issue securities (chapters 13-15).

6. Payout and debt policies (Modigliani and Miller propositions) and corporate borrowing (chapters 16-18).

7. Introduction to derivative securities: real options (chapters 20-22).

8. Managing risk: forwards and futures (chapter 26).

Poslední úprava: Bychkova Olga, M.A. (02.10.2022)
Požadavky k zápisu - angličtina

The JEM034 Corporate Finance course will not be offered in WS 2023/2024.

Students of the master's program specializing in Banking and Corporate Finance, who have this course as a compulsory specialization, can instead choose any other specialization course from the other specializations according to the new Karolinka 2023/2024 (a total of 18 different courses).

If they have already completed such a course as a compulsory elective, it can also be recognized as a specialisation, but then its credits will not be counted towards the required 24 credits for compulsory elective courses and it is necessary to complete another compulsory elective course.

No steps are required on the part of the students to count another specialization course instead of JEM034 Corporate Finance, the recognition will take place directly by the guarantor of the study as part of the control of study obligations before the State Final Examination at the end of the master's program.

In case of questions, contact the master's program guarantor Doc. Adam Geršl.

Poslední úprava: Schnellerová Dagmar, Ing. (20.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK