PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Advanced Microeconomics - JEM003
Anglický název: Advanced Microeconomics
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (185)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: JEM215
Další informace: http://ies.fsv.cuni.cz/en/syllab/JEM003
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Ing. Karel Janda, Dr., Ph.D., M.A.
Vyučující: doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
Tersoo David Iorngurum
prof. Ing. Karel Janda, Dr., Ph.D., M.A.
Diana Kmeťková, M.Sc.
Mgr. Vojtěch Mišák
Mgr. Matěj Opatrný, Ph.D.
Paulo Rotella Junior, Ph.D.
Iñaki Alberto Veruete Villegas
Třída: Courses not for incoming students
Neslučitelnost : JEM215
Je neslučitelnost pro: JEM215
Je prerekvizitou pro: JEM136
Anotace - angličtina
Poslední úprava: prof. Ing. Karel Janda, Dr., Ph.D., M.A. (28.09.2022)
See the class JEM215 Advanced Microeconomics (conducted jointly, in the same room etc., with this class).
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: prof. Ing. Karel Janda, Dr., Ph.D., M.A. (28.09.2022)
See the class JEM215  Advanced Microeconomics (conducted jointly, in the same room etc., with this class).
Literatura - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. (26.09.2016)

A. Mas-Colell, M. Whinston, and J. Green: Microeconomic Theory, Oxford University Press, 1995.

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: prof. Ing. Karel Janda, Dr., Ph.D., M.A. (28.09.2022)

Lectures, seminars (including tutorials), homeworks and exams.

 Important: On Monday (3.10.2022 at 8:00) prof. Janda starts his lecture in person. In case you are not able to attend the lecture you can connect via this link (link works for each session (lecture, seminars): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzE5N2Y5NTYtODA3OS00OTBhLWEwNmYtZDY4ZjQ3YTA3ZDgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22d2bd181b-aae3-4364-a153-ded058e3178e%22%7d

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: prof. Ing. Karel Janda, Dr., Ph.D., M.A. (24.09.2021)

See the class JEM215  Advanced Microeconomics (conducted jointly, in the same room etc., with this class).

 

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: prof. Ing. Karel Janda, Dr., Ph.D., M.A. (24.09.2021)

See the class JEM215  Advanced Microeconomics (conducted jointly, in the same room etc., with this class).

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. (26.09.2016)

No entry requirements for Master students.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK