PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Advanced Microeconomics - JEM003
Anglický název: Advanced Microeconomics
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (185)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: JEM215
Další informace: http://ies.fsv.cuni.cz/en/syllab/JEM003
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Ing. Karel Janda, Dr., Ph.D., M.A.
Vyučující: doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
Tersoo David Iorngurum
prof. Ing. Karel Janda, Dr., Ph.D., M.A.
Diana Kmeťková, M.Sc.
Mgr. Vojtěch Mišák
Mgr. Matěj Opatrný, Ph.D.
Třída: Courses not for incoming students
Neslučitelnost : JEM215
Je neslučitelnost pro: JEM215
Je prerekvizitou pro: JEM136
Anotace - angličtina
Poslední úprava: prof. Ing. Karel Janda, Dr., Ph.D., M.A. (25.09.2017)
The course is divided into three parts. First, we quickly review the basic consumer theory and subsequently we provide the rigorous theory of risk which serves as fundament for financial economics. Second, we make an introduction to general equilibrium which is a basic ingredient in applied macroeconomic modeling. Third, the course introduces into key issues of asymmetric information and principle-agent problems.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: prof. Ing. Karel Janda, Dr., Ph.D., M.A. (25.09.2017)

The course is divided into three parts. First, we quickly review the basic consumer theory and subsequently we provide the rigorous theory of risk which serves as fundament for financial economics. Second, we make an introduction to general equilibrium which is a basic ingredient in applied macroeconomic modeling. Third, the course introduces into key issues of asymmetric information and principle-agent problems.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. (26.09.2016)

A. Mas-Colell, M. Whinston, and J. Green: Microeconomic Theory, Oxford University Press, 1995.

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Matěj Opatrný, Ph.D. (13.09.2021)

Lectures, seminars (including tutorials), homeworks and exams.

 

Important: On Monday (4.10.2020 at 8:00) prof. Janda starts online lecture via MS Teams. Please connect via this link (this link works for each session (lecture, seminars and tests) until 20.12): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzNjNTMwZGQtNzBkNS00YmRmLTk5OTItZmRmN2M1NTQ4NDU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22d2bd181b-aae3-4364-a153-ded058e3178e%22%7d 

 

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: prof. Ing. Karel Janda, Dr., Ph.D., M.A. (24.09.2021)

See the class JEM215  Advanced Microeconomics (conducted jointly, in the same room etc., with this class).

 

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: prof. Ing. Karel Janda, Dr., Ph.D., M.A. (24.09.2021)

See the class JEM215  Advanced Microeconomics (conducted jointly, in the same room etc., with this class).

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. (26.09.2016)

No entry requirements for Master students.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK