PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teaching Assistantship (Full) C - JED711
Anglický název: Teaching Assistantship (Full) C
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Ing. Evžen Kočenda, M.A., Ph.D., DSc.
Jan Mošovský, M.Sc.
Vyučující: Ing. Petr Balcar, M.Sc.
doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
doc. PhDr. Michal Bauer, Ph.D.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc.
doc. Paola Bertoli, M.A., M.Sc., D.Phil.
Olga Bychkova, M.A.
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.
RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
doc. Ing. Vladislav Flek, CSc.
doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Havel, CSc.
prof. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.
PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D.
Ing. Monika Hollmannová
doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D.
prof. Roman Horváth, Ph.D.
doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.
prof. Ing. Karel Janda, Dr., Ph.D., M.A.
doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
PhDr. Jiří Kameníček, CSc.
Ing. Irena Kemény
prof. Ing. et Ing. Luboš Komárek, M.Sc., MBA, Ph.D.
Mgr. Tomáš Konečný
PhDr. Václav Korbel, Ph.D.
prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D.
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.
PhDr. Mgr. Martin Netuka
doc. Bc. Jiří Novák, M.Sc., Ph.D.
Mgr. Matěj Opatrný, Ph.D.
Mgr. Magda Pečená, Ph.D.
Mgr. Barbara Pertold-Gebicka, M.A., Ph.D.
PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D.
PhDr. Jakub Seidler, Ph.D.
doc. Ing. Ondřej Schneider, M.Phil., Ph.D.
PhDr. Jiří Schwarz, Ph.D.
PhDr. Wadim Strielkowski, M.Sc., Ph.D.
Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.
prof. Mgr. Kateřina Šmídková, M.A., Ph.D.
PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D.
PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
PhDr. Mgr. Jana Votápková, Ph.D.
Ing. Miroslav Zámečník
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK