PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teaching Assistantship (Full) A - JED511
Anglický název: Teaching Assistantship (Full) A
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Ing. Evžen Kočenda, M.A., Ph.D., DSc.
Mgr. Ing. Matěj Nevrla
Vyučující: Ing. Petr Balcar, M.Sc.
doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
doc. PhDr. Michal Bauer, Ph.D.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc.
Olga Bychkova, M.A.
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.
RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
Mgr. Aleš Čornanič
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.
doc. Ing. Vladislav Flek, CSc.
doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Havel, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.
PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D.
Ing. Monika Hollmannová
doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D.
prof. Roman Horváth, Ph.D.
Mgr. Ing. Eva Hromádková, Ph.D.
Ing. Zdeněk Hrubý, CSc.
doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.
prof. Ing. Karel Janda, Dr., Ph.D., M.A.
PhDr. Radek Janhuba, M.A., Ph.D.
doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
PhDr. Jiří Kameníček, CSc.
Ing. Irena Kemény
prof. Ing. Evžen Kočenda, M.A., Ph.D., DSc.
prof. Ing. et Ing. Luboš Komárek, M.Sc., MBA, Ph.D.
Mgr. Tomáš Konečný
PhDr. Václav Korbel, Ph.D.
prof. Ing. Karel Kouba, DrSc.
Ing. Ivo Koubek
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D.
Ing. Aleš Maršál
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.
prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.
PhDr. Mgr. Martin Netuka
Jiří Novák, M.Sc., Ph.D.
Radovan Parrák, M.Sc.
Mgr. Magda Pečená, Ph.D.
Mgr. Barbara Pertold-Gebicka, M.A., Ph.D.
PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D.
PhDr. Jakub Seidler, Ph.D.
Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D.
doc. Ing. Ondřej Schneider, M.Phil., Ph.D.
PhDr. Jiří Schwarz, Ph.D.
PhDr. Wadim Strielkowski, M.Sc., Ph.D.
Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.
prof. Mgr. Kateřina Šmídková, M.A., Ph.D.
PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D.
PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.
prof. doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Gega Todua
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.
prof. RNDr. František Turnovec, CSc.
prof. Ing. Luděk Urban, CSc.
PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
PhDr. Mgr. Jana Votápková
Ing. Miroslav Zámečník
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK