PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Winter Semester 2012/2013 Economic Theory of Political Markets - JED307
Anglický název: Winter Semester 2012/2013 Economic Theory of Political Markets
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2012 do 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. František Turnovec, CSc.
Vyučující: Ing. Monika Martišková, Ph.D.
prof. RNDr. František Turnovec, CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK