PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Institutional Economics and Economic Policy I - JED109
Anglický název: Institutional Economics and Economic Policy I
Český název: Institutional Economics and Economic Policy I
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
Vyučující: doc. Paola Bertoli, M.A., M.Sc., D.Phil.
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Patří mezi: Economics and Finance DK_EFA
Economics and Finance DP_EFA
Ekonomie a finance DK_EF
Ekonomie a finance DP_EF
Anotace -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (24.10.2019)
Program is based on presentations and discussion of research of PhD students. PhD students, please feel free to send your suggestions to Paola Bertoli, ASAP (there can be more presentations in one session).
Literatura -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (24.10.2019)

There are not any demanded textbooks for this course. 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (24.10.2019)

In each semester, each student is required:
• to present his or her research (Presentation is expected to be based on a seriously elaborated draft of a research paper, sent to Paola Bertoli (paola.bertoli@fsv.cuni.cz) on the weekend before the presentation; if done, it fulfills this requirement for two semesters.)

• to participate actively in discussing presentations of other students

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK