PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Cambridge Lectures in Economic History - JEB143
Anglický název: Cambridge Lectures in Economic History
Český název: Cambridge Lectures in Economic History
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : JEB133
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. (15.02.2023)
Tento unikátní kurs je založen na spolupráci mezi IES FSV UK a Robinson College, University of Cambridge. Kurs nabízí jak vhled do nejnovějších tematických a metodologických inovací v ekonomických a sociálních dějinách, tak výukovou praxi poživánou na jedné z nejlepších universit světa.
Téma letošního kursu: Psát dějiny (rozumět dějinám) měnící se doby v čase změn
Témata jednotlivých přednášek, povinná i doporučená literatura, stejně jako téma závěrečných esejů jsou každoročně ohlášena během úvodního semináře.
V roce 2019 získala Antonie Doležalová díky tomuto kursu cenu Arnošta z Pardubic za nejinovativanější počin ve výuce na UK.
Deskriptory -
Poslední úprava: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. (16.02.2022)

Rozvrh: bude upřesněn

 

 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. (15.02.2023)

Hodnocení:

A…...100-91 

B…... 90-81

C…... 80-71

D…... 70-61

E….... 60-51

F… .....50 - 0

 

Celkový počet bodů zavisí na:

1) Aktivitní účast na diskusi během přednášek a seminářů, znalost základní literatury  (40 bodů max )

2) Závěrečný esej , 18 000 znaků (deset stran) max. 60 bodů max)

 

Minimální počet bodů vyžadovaný pro splnění předmětu: 51

Minimální počet 51 bodů musí být rozdělen následovně:

20 bodů za aktivní účast

31 bodů za každou esej

 

Eseje budou hodnoceny za splnění následujících podmínek:

A (60- 51)  velmi dobře napsaný, dobře strukturovaný a dobře zaměřený text, široký záběr literatury a zdrojů, plné porozumění problému, schopnost formulovat vlastní myšlenky a analyzovat problém, kritické myšlení

B (50-41)  jasný styl psaní, dobře strukturovaný a dobře zaměřený text, zahrnuta veškerá povinná literatura a zdroje, dobré porozumění problému, využití kritického myšlení

C (40-31)  popisný styl psaní, soudržná struktura a zaměření textu, minimální relevantní literatura, částečné porozumění problému, využití kritického myšlení v některých oblastech

D (30-21)  slabý popisný styl psaní, logická struktura a zaměření textu, nerelevantní literatura, obecné znalosti a slabé kritické myšlení 

E  (20-11)  částečně zmatený styl, slabě strukturovaný i zaměřený text, demonstrace určitých znalostí nedostatečně odkázaných na literaturu, nejasné pasáže, kritické myšlení chybí

F  (10-0)   špatně a nejasně napsaný, nízká úroveň znalostí, nepochopení problému

 

 

 

 

 

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (15.02.2020)

Will be specified during the lectures.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. (16.02.2021)

Zadání pro první esej: 

         

Zadání pro druhou esej:

         

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. (12.04.2023)

Schedule of Classes

 • 1. block: Introduction, Methodological Inquiry, Final Essay Assignment,  Antonie Doležalová, IES FSS, Charles University, Robinson College, University of Cambridge
 •       Th 02/16/2023  11:00- 12:20  Room  105
 •       Th 02/23/2023.  11:00-12:20  (online)
 •          Th 03/02/2023  11:00- 12:20  Room  105 (in person)
 •       
 • 2. block: Dr Jana Howlett, Jesus College, Emeritus Fellow, Director of Studies in History & Modern Languages,  University of Cambridge
 •       Teaching hours divided into lectures and seminars
 •       Th  03/16/2023  Lecture/seminar     11:00-12:20. (Online)
 •         Th 03/30/2023   Seminar     11:00-12:20    Room 105  (in person)
 •         Th 03/30/2023    Lecture      18:30-19:50   Room 112 Hollar (in person)
 • 3. block: individual work (A.Doležalová)   
 •       Th 04/13/2023   11:00-12:20 (online) 
 •       Th 04/20/2023   11:00-12:20. (online)
 •       Th 04/27/2023.  11:00-12:20  (online)
 •       Final essay submission 04/30/2023
 •  
 • 4. block: Final essays discussion (A.Doležalová & J.Howlett)
 • Th 05/04/2023  11:00- 12:20  Room  105  & online
 • Th 05/11/2023  11:00- 12:20  Room  105. & online

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK