PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Cambridge Lectures in Economic History - JEB143
Anglický název: Cambridge Lectures in Economic History
Český název: Cambridge Lectures in Economic History
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 20 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : JEB004
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. (16.02.2021)
Tento unikátní kurs je založen na spolupráci mezi IES FSV UK a Robinson College, University of Cambridge. Kurs nabízí jak vhled do nejnovějších tematických a metodologických inovací v ekonomických a sociálních dějinách, tak výukovou praxi poživánou na jedné z nejlepších universit světa.
Téma letošního kursu: Hospodářské dějiny pandemie
Témata, povinná i doporučená literatury, stejně jako témata závěrečných esejů jsou každoročně ohlášena i během úvodního semináře.
V roce 2019 získala Antonie Doležalová díky tomuto kursu cenu Arnošta z Pardubic za nejinovativanější počin ve výuce na UK.
Deskriptory -
Poslední úprava: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. (16.02.2022)

Rozvrh: bude upřesněn

 

 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (06.06.2020)

Grading policy:

A…...100-91 

B…... 90-81

C…... 80-71

D…... 70-61

E….... 60-51

F… .....50 - 0

 

Total grade will depend on:

1) Activity and engagement in discussion during the lectures and seminars. The discussion will be based on compulsory reading (24 points max, )

2) Two papers, 1500-2000 words each (2x38 points max)

The minimal amount of points required to pass the subject: 51

A minimal number of 51 points to successfully pass the subject is divided as follows:

9 points activity in lectures and seminars

42 points papers

 

 

 

 

 

 

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (15.02.2020)

Will be specified during the lectures.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. (16.02.2021)

Zadání pro první esej: 

         

Zadání pro druhou esej:

         

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. (16.02.2022)

Schedule of Classes:

       

        

 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK