PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Financial Economics - JEB120
Anglický název: Financial Economics
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 92 / 92 (97)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. František Čech, Ph.D.
Vyučující: PhDr. František Čech, Ph.D.
Ing. Weizhi Sun
Třída: Courses for incoming students
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout handbook JEB120 - Financial Economics - WS 2023-2024.pdf PhDr. František Čech, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. František Čech, Ph.D. (23.10.2019)
Kurz se bude věnovat základům finančních trhů, peněžních trhů a bank a jejich úloze v ekonomice a finanční stabilitě země, poučení a reakce na současnou finanční krizi.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. František Čech, Ph.D. (23.10.2019)

Zdroje:

 • Bodie, Kane, Marcus: Investments. Tenth global edition, 2014
 • Brealey, Myers and Allen: Principles of corporate finance. 10th edition, 2011
 • Hubbard and O'Brien, Money, Banking, and the Financial System, International Edition, 2011
 • Hull: Options, futures, and other derivatives. 6th edition, 2006
 • Milne: The Fall of the House of Credit, 2009
 • Mishkin: The economics of money, banking, and financial markets. Eleventh edition, global edition, 2016
 • Mishkin,Eakins: Financial markets and institutions, 7th ed., Global ed, 2012
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. František Čech, Ph.D. (25.09.2023)

Požadavky kurzu

Domácí úkol (15 bodů)

Průběžná zkouška (30 bodů)

Závěrečná zkouška (50 bodů)

Aktivní zapojení do přednášky/semináře  (5 bodů)

 

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné mít minimálně 50,5 bodů, a minimálně 25 bodů ze závěrečný zkoušky

Hodnotící stupnice:

90,5 - 100 bodů - konečná známka A

80,5 - 90 bodů - konečná známka B

70,5 - 80 bodů - výsledná známka C

60,5 - 70 bodů - výsledná známka D

50,5 - 60 bodů - výsledná známka E

     0 - 50 bodů - neprospěl

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. František Čech, Ph.D. (23.10.2019)

Peněžní a měnové instituce

 • vývoj peněz a jejich funkcí, peněžní agregáty, role peněz v krátkodobém a dlouhodobém horizontu, časová hodnota peněz

Finanční trhy, finanční instituce, banky a bankovnictví

 • srovnání reálných a finančních aktiv, agentů a klientů finančních trhů, vývoje finančních trhů, struktury trhu, pokračujících trendů (globalizace, sekuritizace, finanční inženýrství, regulace a liberalizace)
 • role a vývoj bank, regulace bank, role a funkce centrálních bank, nepříznivý výběr a morální hazard ve vztahu věřitel-dlužník

Finanční inženýrství a finanční nástroje

 • zavedení peněžních trhů, dluhopisových trhů, akciových cenných papírů, akciových a dluhopisových trhových indexů, derivátových trhů, burzovních trhů, mimoburzovních trhů, forwardových a budoucích smluv, opcí a arbitráží
 • Cenné papíry s pevným výnosem
  • charakteristiky dluhopisů, ceny dluhopisů, výnosy dluhopisů, výnosová křivka, výnosová křivka a budoucí úrokové sazby, struktura úrokových sazeb
 • Opce a Futures
  • hodnota opcí, opční strategie, oceňování opcí, budoucí smlouvy, mechanismy obchodování s futures

Analýza aktiv

 • makroekonomická a průmyslová analýza, vnitřní hodnota versus tržní cena, analýza finančních výkazů

Výběr portfolia a správa portfolia

 • úrokové sazby, rizikové a rizikové prémie, reálné versus nominální riziko, averze k riziku a riziku, systematické versus vnitřní riziko, portfoliové riziko, optimální portfolio, diverzifikace portfolia, analýza průměrných variací, modely oceňování kapitálových aktiv (CAPM), oceňování výkonnosti portfolia, mezinárodní diverzifikace, proces správy portfolia

Efektivní trhy vs. behaviorální finance

 • efektivní tržní hypotézy, empirické výzvy pro efektivní tržní hypotézy, role psychologie v behaviorálním financování

Bankovní krize a mezinárodní finanční systém

 • příčiny současné globální bankovní krize, stínové banky a finanční krize 2007-2008, úloha vlády v udržitelném bankovnictví, devizové trhy a režimy směnných kurzů, mezinárodní peněžní a kapitálové trhy, rostoucí vzájemná závislost finančních trhů, finanční zdroje rizika
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK