PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář k aktualitám II - JEB063
Anglický název: Current Affairs II
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 97 (60)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tomáš Vyhnánek
Vyučující: PhDr. Tomáš Vyhnánek
Anotace - angličtina
Poslední úprava: SCHNELLEROVA (25.10.2019)
Please switch to the czech version.
Literatura -
Poslední úprava: SCHNELLEROVA (25.10.2019)

Bude specifikována průběžně.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: SCHNELLEROVA (25.10.2019)

Please switch to the czech version.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: SCHNELLEROVA (25.10.2019)

Please switch to the czech version.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK